Απόσπασμα υπ’ αριθ. 84/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 84/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 83/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 83/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 82/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 82/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 81/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 81/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 80/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 80/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 79/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 79/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 78/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 78/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και Κατάρτιση όρων της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 77/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 77/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 76/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 76/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 75/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση της σύναψης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και του Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας, για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», και ορισμός εκπροσώπου στο Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2024 – 08:30 Αριθμός Πρακτικού: 17... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 75/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση της σύναψης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και του Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας, για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», και ορισμός εκπροσώπου στο Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης

Close Search Window