Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Η δημιουργία και λειτουργία των ΚΔΒΜ αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Οι συμπράττοντες φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, το οποίο και έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος υλοποίησης του προγράμματος, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και οι χρηματοδοτικοί πόροι προέρχονται κυρίως από τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΜΕΓΕΘΟΣ
Αίτηση Συμμετοχής Κέντρου Δια Βίου Μάθησης352.42 KB

Comments are closed.

Close Search Window