ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού... Διαβάστε Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (Άρθρο 67Α παρ.3 του Ν.3852/2010)

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 22η Απριλίου, ημέρα... Διαβάστε Περισσότερα Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (Άρθρο 67Α παρ.3 του Ν.3852/2010)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού... Διαβάστε Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (Άρθρο 67Α παρ.3 του Ν.3852/2010)

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 4 Μάρτιος, 2024 – 18:00 Είδος... Διαβάστε Περισσότερα Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας δημοτικής αρχής (Άρθρο 67Α παρ.3 του Ν.3852/2010)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος, 2024 – 18:30 Είδος... Διαβάστε Περισσότερα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 12 Φεβρουάριος, 2024 – 18:00 Είδος... Διαβάστε Περισσότερα Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Ιανουάριος, 2024 – 18:00 Είδος... Διαβάστε Περισσότερα Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 15 Ιανουάριος, 2024 – 18:00 Είδος... Διαβάστε Περισσότερα Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Close Search Window