Στο διευρυμένο Δήμο Στυλίδας λειτουργούν τρία (3) ΚΕΠ:

 • ΚΕΠ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (0616) στη Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
 • ΚΕΠ ΕΧΙΝΑΙΩΝ (0611) στη Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ
 • ΚΕΠ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ (1019) στη Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

Τα ΚΕΠ δημιουργήθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών το Σεπτέμβριο του 2002 και καθημερινώς δέχονται εκατοντάδες πολίτες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Παροχή διοικητικών πληροφοριών (ενημερώνει -κατευθύνει – πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες)
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών (παραλαμβάνει αιτήσεις των πολιτών, τις διαβιβάζει στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες , παραλαμβάνει από αυτές την τελική πράξη και την παραδίδει στον πολίτη)
 • Χειρίζεται θέματα στρατολογίας (αναβολές – διακοπές αναβολής – πιστ/κά στρατολογικής κατάστασης – μειωμένη θητεία κλπ)
 • Παρέχει διάφορες υπηρεσίες (θεώρηση γνησίου υπογραφής – επικύρωση φωτ/γράφων – χορήγηση ποινικού μητρώου – έκδοση e- παραβόλων – έκδοση και μεταβολή στοιχείων ΑΜΚΑ – έκδοση ψηφιακών υπογραφών – ανανέωση κάρτας μετακίνησης ΑΜΕΑ, επίδομα θέρμανσης, υποβολή ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ κλπ )
 • Χειρίζεται θέματα ΟΑΕΔ (ανανέωση κάρτας ανεργίας – χορήγηση βεβαιώσεων κλπ)
 • Χειρίζεται θέματα ΟΠΕΚΑ (δελτία τουρισμού – θεαμάτων – βιβλίων Αγροτικής Εστίας, επίδομα ορεινών-μειονεκτικών περιοχών κλπ)
 • Εκδίδει άμεσα (μέσω εθνικού δημοτολογίου) πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης – γέννησης
 • Χειρίζεται θέματα Δ/νσης Μεταφορών (μεταβιβάσεις, άρσεις παρακράτησης κυριότητας κλπ).

Επίσης, ενημερώνουμε ότι από τις 23/11/2020 στο ΚΕΠ ΣΤΥΛΙΔΑΣ έχει ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της πλατφόρμας mykeplive όπου ο πολίτης μέσω τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης με ραντεβού ενημερώνεται και εξυπηρετείται για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματός του.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

 1. Διοικητική πληροφόρηση και διεκπεραίωση αιτήσεων
 2. Υπηρεσίες για επιχειρήσεις (σε επιλεγμένα ΚΕΠ)
 3. Εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία
 4. Εξυπηρέτηση από το Δήμο σας

Χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα όλων των ΚΕΠ της χώρας στη διεύθυνση www.kep.gov.gr  

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:  www.ermis.gov.gr,  www.gov.gr (και για την εφαρμογή mykeplive)


ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

        ΚΕΠ ΣΤΥΛΙΔΑΣ                                   ΚΕΠ ΕΧΙΝΑΙΩΝ                                       ΚΕΠ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 


ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                        ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  07:45π.μ. – 15:00μ.μ.                        07:45π.μ. – 15:00μ.μ.                          07:45π.μ. – 15:00μ.μ.    

                         

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

– ΚΕΠ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τηλέφωνο2238024001, 2238022487
Φαξ2238022042
E-maild.stylidos@kep.gov.gr

– ΚΕΠ Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ

Τηλέφωνο2238041218, 2238350400
Φαξ2238041152
E-maild.ehinaion@kep.gov.gr

– ΚΕΠ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

Τηλέφωνο2238350305, 2238350306
Φαξ2238052035
E-maild.pelasgias@kep.gov.gr

Comments are closed.

Close Search Window