Με την υπ’ αριθ. 19/195/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας που επικυρώθηκε με την αριθ. 43638/9560/12-9-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2274/12-10-2011 Φ.Ε.Κ. έγινε συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών & σύσταση Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας, η οποία θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, ως εξής:

α. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που θα ορίζει η παράταξη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που θα ορίζει η παράταξη ή οι παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ. Ένα (1) Δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

δ. Δύο (2) Διευθυντές, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ε. Τρεις (3) εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, τρεις (3) εκπροσώπους των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

στ. Ένα (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων. Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.


Μέλη Επιτροπής
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑ
1Σκάρλας Ευστάθιος του ΓεωργίουΠρόεδρος
2Ζαγκανά Βασιλική του ΗλίαΑντιπρόεδρος
3Πανουργιάς Πανουργίας του ΝάκουΜέλος (Δ.Σ μειοψηφίας)
4Καραπλιός Βασίλειος του ΑποστόλουΜέλος (Δ.Σ μειοψηφίας)
5Κατσικονούρης Δημήτριος του Κων/νουΜέλος (Δημότης)
6Παπαντώνης Βασίλειος του ΞενοφώνταΜέλος (Διευθυντής Σχολείου)
7Τζελέπης Βασίλειος του ΓεωργίουΜέλος (Διευθυντής Σχολείου)
8Ελευθερίου Κων/νος του ΝικολάουΜέλος (Σύλλογος Γονέων και Κοιδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολειου Στυλίδας)
9Παρίση Αικατερίνη του ΙωάννηΜέλος (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πελασγίας)
10Καραγεώργου Γεωργία του ΔημητρίουΜέλος (Συλλογος Γονέων και Κοιδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Εχιναίων)
11Κατσαντώνη Χρυσούλα του ΠαναγιώτηΜέλος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)
Αναπληρωτές Επιτροπής
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑ
1Καραγεώργου – Καραγκούνη Αικατερίνη του ΓεωργίουΠρόεδρος
2Πρεμέτης Ιωάννης του ΑριστείδηΑντιπρόεδρος
3Δρόσος Δημήτριος του ΠαναγιώτηΜέλος (Δ.Σ μειοψηφίας)
4Οικονόμου Χρήστος του ΝικολάουΜέλος (Δ.Σ μειοψηφίας)
5Κατσαρός Ευάγγελος του Κων/νουΜέλος (Δημότης)
6Πάστρας Ιωάννης του Κω/νουΜέλος (Διευθυντής Σχολείου)
7Μαυροειδή Βασιλική του ΔημητρίουΜέλος (Διευθυντής Σχολείου)
8Μαύρος Κων/νος του ΝικολάουΜέλος (Σύλλογος Γονέων και Κοιδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολειου Στυλίδας)
9Σκόνδρα – Γραβάνη Πετρούλα του ΑποστόλουΜέλος (Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Πελασγίας)
10Καπενέκα Μαρία του ΙακώβουΜέλος (Συλλογος Γονέων και Κοιδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Εχιναίων)
11Νεράιδα – Στάμου Δήμητρα του ΧρήστουΜέλος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΜΕΓΕΘΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης48.43 KB

Comments are closed.

Close Search Window