Απόφαση Δημάρχου Ορισμού Έμμισθων Αντιδήμαρχων 2024

Αποφάσεις Δημάρχου|

Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Ιανουάριος, 2024 – 16:15 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόφαση Δημάρχου Ορισμού Έμμισθων Αντιδήμαρχων 2024

Απόφαση Δημάρχου Ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων 2024

Αποφάσεις Δημάρχου|

Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Ιανουάριος, 2024 – 16:15 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόφαση Δημάρχου Ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 9Ξ7ΝΩ1Ζ-6Ν4

Αποφάσεις Δημάρχου|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 15 Ιανουάριος, 2024 – 13:00 Είδος... Διαβάστε Περισσότερα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 9Ξ7ΝΩ1Ζ-6Ν4

ΑΠΟΦΑΣΗ ορισμού υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Αποφάσεις Δημάρχου|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 12 Ιανουάριος, 2024 – 11:15 Είδος... Διαβάστε Περισσότερα ΑΠΟΦΑΣΗ ορισμού υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Στυλίδας

Αποφάσεις Δημάρχου|

Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Ιανουάριος, 2024 – 15:15 Είδος... Διαβάστε Περισσότερα Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων Δήμου Στυλίδας

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Αποφάσεις Δημάρχου|

Ημερομηνία: Πέμπτη, 4 Ιανουάριος, 2024 – 15:15 Είδος... Διαβάστε Περισσότερα ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Close Search Window