(*) Εδώ μπορείτε να γράψετε συγκεκριμένο περιοδικό, εφημερίδα, web site ή κάτι άλλο

  Πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει *

  Οργάνωση και διάταξη της ύλης *

  Ευανάγνωστα μεγέθη γραμματοσειρών *

  Σαφήνεια των παρεχόμενων πληροφοριών *

  Εμφάνιση *

  Γενικό περιεχόμενο *

  Ευκολία πλοήγησης *

  Παρακαλώ σημειώστε πόσο πιθανό είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω:


  Σε περίπτωση που απαντήσατε όχι στην προηγούμενη ερώτηση παρακαλώ συμπληρώστε τι είδους πληροφορίες δεν μπορέσατε να βρείτε.

  Comments are closed.

  Close Search Window