Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 15 16 58,0H - 3,9H 7,05GB - 481,57MB 0,34GB - 45,23MB
Τελευταίες 24 ώρες 107 195 246,6H - 2,3H 38,54GB - 368,86MB 2,19GB - 41,28MB
Χθες 98 169 338,2H - 3,5H 45,16GB - 471,88MB 2,39GB - 49,06MB
Τελευταίες 7 μέρες 354 1304 2.003,9H - 5,7H 250,86GB - 725,66MB 14,94GB - 85,02MB
Τρέχων μήνας 851 4532 7.598,5H - 8,9H 917,34GB - 1.103,83MB 57,09GB - 135,10MB
Τελευταίες 30 μέρες 964 5364 8.872,5H - 9,2H 1.079,13GB - 1.146,29MB 68,22GB - 142,53MB
Τελευταίες 90 μέρες 1948 16518 26.963,0H - 13,8H 3,37TB - 1,77GB 0,21TB - 0,22GB

updated data on 26/05/2024 11:16:26
Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 8 8 93,3H - 11,7H 9,40GB - 1.203,81MB 1,08GB - 273,07MB
Τελευταίες 24 ώρες 34 66 121,5H - 3,6H 17,77GB - 535,29MB 1,39GB - 82,37MB
Χθες 41 72 247,4H - 6,0H 25,00GB - 624,45MB 2,43GB - 119,51MB
Τελευταίες 7 μέρες 116 457 1.509,5H - 13,0H 158,07GB - 1.395,36MB 13,03GB - 226,31MB
Τρέχων μήνας 361 1628 6.850,8H - 19,0H 596,44GB - 1.691,85MB 60,39GB - 336,93MB
Τελευταίες 30 μέρες 390 1835 7.776,7H - 19,9H 684,09GB - 1.796,18MB 67,39GB - 347,99MB
Τελευταίες 90 μέρες 665 4368 18.578,2H - 27,9H 1,71TB - 2,64GB 0,15TB - 0,46GB

updated data on 26/05/2024 11:16:26
Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 8 8 22,1H - 2,8H 3,08GB - 394,19MB 0,19GB - 48,66MB
Τελευταίες 24 ώρες 34 102 124,9H - 3,7H 26,71GB - 804,51MB 1,56GB - 92,70MB
Χθες 36 104 129,7H - 3,6H 30,55GB - 868,96MB 2,27GB - 126,88MB
Τελευταίες 7 μέρες 107 652 1.048,5H - 9,8H 157,64GB - 1.508,67MB 13,30GB - 250,40MB
Τρέχων μήνας 240 2542 4.239,4H - 17,7H 601,03GB - 2.564,38MB 53,11GB - 445,71MB
Τελευταίες 30 μέρες 253 2875 4.938,9H - 19,5H 679,75GB - 2.751,24MB 59,85GB - 476,46MB
Τελευταίες 90 μέρες 448 8586 15.328,6H - 34,2H 2,11TB - 4,83GB 0,19TB - 0,85GB

updated data on 26/05/2024 11:16:27

Comments are closed.

Close Search Window