ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟFAX
                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ    22383-5010022380-22889
                  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5011622380-24783
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50132 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50133 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΖΑΚΟΥΛΑ22383-50134 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΖΑΚΟΥΛΑ22383-50138, 22383-50142 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΖΑΚΟΥΛΑ22383-50138, 22383-50142 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50136 
                   ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5010922380-22572
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50140 22380-22572
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50115, 22383-5013522380-22572
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5011122380-22572
                       ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50118 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50135 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50118 
                ΤΜΗΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
 ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΔ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ22383-50136 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΔ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ22383-50140, 22383-50200 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΔ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ22383-50310 
                ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50119, 22383-50124 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50127 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50119, 22383-50124 
               ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ22380-2255522380-22065
Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝΡΑΧΕΣ22383-50200 22380-3123322380-31016
Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑ22383-50300 
            ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5014122380-24688  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50112 22380-24688 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ22380-2255522380-22065 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ2238350114 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383 50126 22380-24688 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ 22380-2255522380-22065 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50125

22383-50121
22380-24688
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50131 
                   Κ.Ε.Π   
Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ22380-24001
22380-22487
22380-22042
Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝΑΧΙΝΟΣ22383-50400 22380-4121822380-41152
Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑ22383-50305 22383-5030622380-52035
                 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50108 
Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΑΧΙΝΟΣ22380-41750 
Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑ22383-50312 

Comments are closed.

Close Search Window