Η θητεία των μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Στυλίδας που είχε συγκροτηθεί με την υπ’αριθμ. 26/289/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας έληξε με την λήξη της Δημοτικής Περιόδου (31-08-2014) και πρέπει να προβούμε στον ορισμό νέας.

Με την υπ’ αριθ. 19/196/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας που επικυρώθηκε με την αριθ. 43642/9561/12-9-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2274/12-10-2011 Φ.Ε.Κ. έγινε συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών & σύσταση Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας, η οποία θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, ως εξής:

α. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που θα ορίζει η παράταξη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

β. Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που θα ορίζει η παράταξη ή οι παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ. Ένα (1) Δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

δ. Δύο (2) Διευθυντές, εκ των πέντε (5) αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ε. Τρεις (3) εκπροσώπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, τρεις (3) εκπροσώπους των υφισταμένων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

στ. Ένα (1) εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων ,κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής ,όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.


Μέλη Επιτροπής
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑ
1Καρακώστας ΙωάννηςΠρόεδρος
2Ζαρογιάννης ΕπαμεινώνδαςΑντιπρόεδρος
3Πανουργίας ΠανουργίαςΜέλος
4Οικονόμου ΧρήστοςΜέλος
5Γιαννάκας ΤιμολέωνΜέλος
6Καραλάιος ΓεώργιοςΜέλος
7Ντόντου ΠαρασκευήΜέλος
8Μίτροβιτς ΜίλαναΜέλος
9Αποστόλου Καρανίκα ΠαρασκευήΜέλος
10Τσιάμης ΑθανάσιοςΜέλος
11Λύκος ΝικόλαοςΜέλος

Αναπληρωτές Επιτροπής
Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑ
1Αχινιώτης Χριστόφορος Πρόεδρος
2Πρεμέτης Ιωάννης Αντπρόεδρος
3Δρόσος ΔημήτριοςΜέλος
4Καραπλιός ΒασίλειοςΜέλος
5Μπλέτσα ΜαγδαληνήΜέλος
6Μπαμπάσης ΔημήτριοςΜέλος
7Αγγελακόπουλος ΑνδρέαςΜέλος
8Αντωνογεώργου ΑγόρηΜέλος
9Πανάρα Κων/ναΜέλος
10Κολλιάτος ΙωάννηςΜέλος
11Μπλούνας ΑλέξανδροςΜέλος
ΣΥΝΝΗΜΕΝΟΜΕΓΕΘΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης46.71 KB

Comments are closed.

Close Search Window