Απόσπασμα υπ’ αριθ. 89/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 85/2024 με θέμα «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 31 Μαΐου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού: 20... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 89/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 85/2024 με θέμα «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 88/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών μελέτης “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Στυλίδας”

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024 – 08:30 Αριθμός Πρακτικού: 19... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 88/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών μελέτης “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Στυλίδας”

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 87/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 126,9765 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100MW της “Q. C. Ε. ΜΙΚΕ” στη θέση “Κυπαρισσώνας” Δ.Ε. Πελασγίας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024 – 08:30 Αριθμός Πρακτικού: 19... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 87/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 126,9765 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 100MW της “Q. C. Ε. ΜΙΚΕ” στη θέση “Κυπαρισσώνας” Δ.Ε. Πελασγίας

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 86/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων έτους 2024»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024 – 08:30 Αριθμός Πρακτικού: 19... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 86/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων έτους 2024»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 85/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024 – 08:30 Αριθμός Πρακτικού: 19... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 85/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2024

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 84/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 84/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Λήψη απόφασης περί διαγραφής τελών ύδρευσης

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 83/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 83/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 82/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 82/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 81/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 81/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 80/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024 – 11:00 Αριθμός Πρακτικού: 18... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 80/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Close Search Window