Αποφάσεις Δημάρχου|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 12 Ιανουάριος, 2024 – 11:15

Είδος Επιτροπής: Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 15

Α. Για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων :

1. Της Κοινότητας Στυλίδας στην υπάλληλο Κορμάζου Ζωή του Κωνσταντίνου, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού.

2. Της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας στον υπάλληλο Στάμου Ιωάννα του Ιωάννη, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού.

3. Της Κοινότητας Αυλακίου στην υπάλληλο Κορμάζου Ζωή του Κωνσταντίνου, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

4. Της Κοινότητας Αχινού στην υπάλληλο Λυμπέρη Φωτεινή του Κωνσταντίνου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού.

5. Της Κοινότητας Αχλαδίου στον υπάλληλο Αυγέρη Σοφία του Δημητρίου, Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

6. Της Κοινότητας Γλύφας στην υπάλληλο Κραβαρίτη Ελένη του Ηλία, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

7. Της Κοινότητας Καραβομύλου στην υπάλληλο Λυμπέρη Φωτεινή του Κωνσταντίνου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

8. Της Κοινότητας Μύλων στην υπάλληλο Κραβαρίτη Ελένη του Ηλία, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού

9. Της Κοινότητας Ραχών στην υπάλληλο Σκάρλα Αικατερίνη του Γεωργίου, Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

10. Της Κοινότητα Πελασγίας στην υπάλληλο Στραβοσκούφη Ευφροσύνη του Αναστασίου, Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

11. Της Κοινότητα Σπαρτιάς στην υπάλληλο Κοτρώτσου Δέσποινα του Βάγια, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού.

12. Της Κοινότητας Ανύδρου στην υπάλληλο Κρικζώνη Βασιλική του Ηλία, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού.

13. Της Κοινότητας Βαθυκοίλου στην υπάλληλο Χαλκιά Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού –Λογιστικού.

14. Της Κοινότητας Λογγιτσίου στην υπάλληλο Αξελή Ευμορφία του Αχιλλέα, Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

15.Της Κοινότητας Νεράιδας στην υπάλληλο Κρικζώνη Βασιλική του Ηλία, Κλάδου ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού.

16.Της Κοινότητα Παλαιοκερασέας στην υπάλληλο Ζυγούλη Εύα Μαρία του Κωνσταντίνου, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού.

Β. Ανακαλούμε κάθε προηγούμενη απόφαση που έχει σχέση με ορισμό υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των κοινοτήτων.

Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, να κοινοποιηθεί στους Αντιδημάρχους, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους Προέδρους των

Δημοτικών Κοινοτήτων, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους.

Δ. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Comments are closed.

Close Search Window