Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πελασγίας, την 21η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ.Ράτσα Γεωργίου του Αλεξάνδρου για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Τσαπουρνιά Αγ.Γεωργίου στην παραλία Πελασγίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

ΚΟΥΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window