Νέα - Ανακοινώσεις|

Σύμφωνα με τα άρθρα 7,8,9 κ 26 του Καταστατικού το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Στυλίδας ανακοινώνει στα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση κ τις Αρχαιρεσίες που θα γίνουν

την Κυριακή στις 14/04/2024.

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Εκλογή Προέδρου Γ.Σ. κ μελών εφορευτικής επιτροπής.

2.Λογοθεσία πεπραγμένα απερχόμενου Δ.Σ.

3.Εγκριση Απολογισμού έτους 2023 – Προυπολογισμού έτους 2024.

4.Εγκριση έκτακτων εισφορών συλλόγου – Δ.Κ.Ο.Σ.Ε.

5.Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. κ Εξελεγκτικής επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα του Δήμου Στυλίδας,μετά την λήξη της

Γ.Σ. θα ακολουθήσουν οι Αρχαιρεσίες μέχρι στις 8:00μ.μ. στο γραφείο του Συλλόγου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. κ οι Αρχαιρεσίες θα γίνουν την επόμενη Κυριακή στις 21/04/2024.

Η ψηφοφορία θα γίνεται με την επίδειξη του βιβλιαρίου θήρας θεωρημένο από τον συλλόγο για το έτος

2023-2024.Εξουσιοδοτήσεις δεν ισχύουν. Οσοι ενδιαφέρονται για υποψηφιότητα του Δ.Σ. ή για Εξελε-

γκτική επιτροπή πρέπει να υποβάλλουν αίτηση κ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1599/1986,όπου θα

αναφέρουν ότι έχουν τα προσόντα του άρθρου 9 του καταστατικού.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 15/3/2024 έως 29/3/2024,ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες

πρωί 8:30 – 13:00μ.μ. και απόγευμα 5:30 – 6:30μ.μ. εκτός Τετάρτης στο γραφείο του Συλλόγου.

  Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΙΟΣ                                                          ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window