Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πελασγίας, την 11η  Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση επί αιτήσεως Πρωτοβουλίας Νέων Πελασγίας για παραχώρηση δημοτικού χώρου για τη διοργάνωση αποκριάτικης εκδήλωσης.

ΘΕΜΑ 2ο:  Γνωμοδότηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Πελασγίας για διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα δημοτικής οδού στα πλαίσια αποκριάτικης εκδήλωσης.

ΘΕΜΑ 3ο:  Γνωμοδότηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Πελασγίας για παραχώρηση δημοτικού χώρου με σκοπό τη διοργάνωση εκδήλωσης την Καθαρά Δευτέρα.

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση επί αιτήσεως Κου Αθανασίου Χήρα για παραχώρηση μονού τάφου 20ετούς διάρκειας.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ

ΚΟΥΤΡΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window