Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος, 2024 – 18:00

Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 29η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ. μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Γλύφας Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/26-02-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ.1  και παρ.2, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21,08,2019), που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1o ΘΕΜΑ:Συζήτηση με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και με τους κατοίκους της Παραλίας της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας, των οποίων οι ιδιοκτησίες εφάπτονται με την Χερσαία Ζώνη Λιμένα, για την εξέλιξη του έργου ΄΄Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου Γλύφας΄΄.                                                                                                         

2o ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθαρισμό της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας ενόψει του Πάσχα και της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΦΑΣ

 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

Comments are closed.

Close Search Window