Νέα - Ανακοινώσεις|

Σας γνωστοποιούμε ότι εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική προκήρυξη, που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr και στον ιστότοπο diavgeia.gov.gr με κωδικό Α.Δ.Α.: 6ΞΨ146ΜΤΛΒ-ΤΞΣ.

Comments are closed.

Close Search Window