Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 26 Ιανουάριος, 2024 – 15:30

Αριθμός Πρακτικού: 1

Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καραβομύλου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του κοινοτικού γραφείου της Κοινότητας Καραβομύλου στις 26 Ιανουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποκατάσταση βλάβης φρεατίου έμπροσθεν οικίας Ντελή Γεωργίου στον Καραβόμυλο.

ΘΕΜΑ 2ο :  Συζήτηση και προτάσεις για την άμεση συντήρηση και εκτεταμένο καθαρισμό των φρεατίων της δημοτικής κοινότητας Καραβομύλου.

ΘΕΜΑ 3ο : Κοπή – αποκλάδωση φυτών και απομάκρυνση αυτών στην κοινότητα Καραβομύλου.

ΘΕΜΑ 4Ο : Φωτισμός δρόμων κοινότητας Καραβομύλου.

ΘΕΜΑ 5ο :  Αποκατάσταση λακουβών δρόμων κοινότητας Καραβομύλου.

ΘΕΜΑ 6ο :  Αποκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων και  απομάκρυνση σκαφών και τρέιλερ από το λιμάνι Καραβομύλου.

ΘΕΜΑ 7ο : Ενίσχυση αστυνόμευσης της κοινότητας Καραβομύλου για την προστασία των πολιτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ

Comments are closed.

Close Search Window