Προσκλήσεις Τοπικού Συμβουλίου|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 26 Ιανουάριος, 2024 – 14:00

Αριθμός Πρακτικού: 1

Είδος Επιτροπής: Τοπικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αχινού που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του αγροτικού ιατρείου Αχινού στις 26 Ιανουαρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Αναζήτηση & ανάσυρση μελέτης για την κατασκευή γέφυρας της ιρλανδικής διάβασης του ρέματος «Βελά» της δημοτικής κοινότητας Αχινού του Δήμου Στυλίδας , από το αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΘΕΜΑ 2ο :  Προτάσεις – Τρόποι διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και προτάσεις για την άμεση συντήρηση και εκτεταμένο καθαρισμό ρεμάτων και αυλάκων της δημοτικής κοινότητας Αχινού.

ΘΕΜΑ 4ο : Πρόταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για δημιουργία στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείου Αχινού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΙΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Comments are closed.

Close Search Window