ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 31/05/2024

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου|

... Διαβάστε Περισσότερα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 31/05/2024

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 99/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Νομική υποστήριξη πρώην Δημάρχου του Δήμου Στυλίδας – ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού:... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 99/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Νομική υποστήριξη πρώην Δημάρχου του Δήμου Στυλίδας – ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 98/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού:... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 98/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 97/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Aποδοχή Xορηγίας κατά χρήση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενός ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ για την συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στον Δήμο Στυλίδας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού:... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 97/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Aποδοχή Xορηγίας κατά χρήση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενός ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ για την συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος στον Δήμο Στυλίδας

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 96/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών κυλικείου για την προσφορά τους σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού:... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 96/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών κυλικείου για την προσφορά τους σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 95/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού:... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 95/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΑΧΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΡΑΧΩΝ, ΡΑΧΩΝ – Δ.Δ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 94/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού:... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 94/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 93/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Στυλίδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού:... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 93/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Στυλίδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 92/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μέσα στα όρια του Δήμου Στυλίδας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού:... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 92/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Κατάρτιση όρων διακήρυξης συλλογής και απομάκρυνσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) μέσα στα όρια του Δήμου Στυλίδας

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 91/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή του υδρονομικού οργάνου διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδίου του Δήμου Στυλίδας, για το υπόλοιπο της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου μέχρι 31/10/2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Παρασκευή, 7 Ιουνίου, 2024 – 10:00 Αριθμός Πρακτικού:... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 91/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή του υδρονομικού οργάνου διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αχλαδίου του Δήμου Στυλίδας, για το υπόλοιπο της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου μέχρι 31/10/2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 28.3/15.04.1957

Close Search Window