Βρίσκεστε εδώ

"LA PLAYA LINDA"

Είδος: 
Fun Park
Beach Bar

Στοιχεία επικοινωνίας

Περιοχή: 
Δ.Ε.Εχιναίων
Καραβόμυλος
Διεύθυνση: 
Καραβόμυλος
Τηλέφωνο: 
2238041680
6976767132