Απόσπασμα υπ’ αριθ. 2/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Κατακύρωση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου ΔΕ Στυλίδας»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου, 2024 – 10:00Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 2/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Κατακύρωση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου ΔΕ Στυλίδας»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 20/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2024 – 09:00 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 20/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 19/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2024 – 09:00 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 19/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 18/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κυπαρισσώνα Πελασγίας Δ. Στυλίδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5200064 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2024 – 09:00 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 18/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή ένταξης της πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Κυπαρισσώνα Πελασγίας Δ. Στυλίδος» με Κωδικό ΟΠΣ 5200064 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 17/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου στο Δήμο Στυλίδας ποσού € 61.764,40 από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργου «Δράσεις…

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2024 – 09:00 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 17/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη συμπληρωματικού επενδυτικού δανείου στο Δήμο Στυλίδας ποσού € 61.764,40 από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργου «Δράσεις…

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 16/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024,, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2024 – 09:00 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 16/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024,, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 15/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας στο Δήμο Στυλίδας (Β’ φάση)»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2024 – 09:00 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 15/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας στο Δήμο Στυλίδας (Β’ φάση)»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 14/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Κατακύρωση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Φεβρουάριος, 2024 – 09:00 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 14/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Κατακύρωση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 13/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2024

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 6 Φεβρουάριος, 2024 – 09:00 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 13/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2024

Απόσπασμα υπ’ αριθ. 12/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Συμμόρφωση του Δήμου Στυλίδας με την υπ’ αριθμ. 103/2024 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 163/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής|

Ημερομηνία: Τρίτη, 30 Ιανουάριος, 2024 – 09:00 Αριθμός... Διαβάστε Περισσότερα Απόσπασμα υπ’ αριθ. 12/2024 απόφασης Δ.Ε. με θέμα: Συμμόρφωση του Δήμου Στυλίδας με την υπ’ αριθμ. 103/2024 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 163/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας

Close Search Window