|

Είδος: Καφέ, Μίνι Μάρκετ, and Πρατήριο Άρτου
Νόμιμος εκπρόσωπος: Πασπάλης Ι. Κωνσταντίνος
Περιοχή:Δ.Ε. Εχιναίων Καραβόμυλος
Διεύθυνση: Καραβόμυλος
Τηλέφωνο: 2238042056

Comments are closed.

Close Search Window