|

Είδος: Αρδευτικά, Γεωργικά Εργαλεία-Μηχ/τα, Γεωργικά Εφόδια, Ζωοτροφές, Λιπάσματα, Φυσίγγια, and Φυτοφάρμακα
Νόμιμος εκπρόσωπος: Μπλούνας Δημήτριος
Περιοχή:Δ.Ε. Εχιναίων Αχινός
Διεύθυνση: Αχινός
Τηλέφωνο: 2238042400
Email: blounas@icloud.com

Comments are closed.

Close Search Window