|

Είδος: Ταβέρνα
Νόμιμος εκπρόσωπος: Γκλαντζούνης Ιωάννης
Περιοχή:Δ.Ε. Εχιναίων Αχινός
Διεύθυνση: Αχινός
Τηλέφωνο: 6977860879
Email: TavernaAxinos@gmail.com

Comments are closed.

Close Search Window