|

Είδος: Εμπόριο Ελαίων & Ελαιόλαδου
Νόμιμος εκπρόσωπος: Κούτσογλου Μαρία
Περιοχή:Δ.Ε. Εχιναίων Αχινός
Διεύθυνση: Αχινός
Τηλέφωνο: 6972469088
Email: achinosgrecolive@gmail.com

Comments are closed.

Close Search Window