Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 35/2024-29/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 35/2024-29/01/2024
Ημ/νια: 31/01/2024 11:31:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΙΛΩ1Ζ-ΟΩ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 34/2024-29/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 34/2024-29/01/2024
Ημ/νια: 31/01/2024 11:18:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΑ9Ω1Ζ-ΤΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 33/2024-29/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 33/2024-29/01/2024
Ημ/νια: 31/01/2024 11:00:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ4ΗΩ1Ζ-ΒΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 32/2024-29/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 32/2024-29/01/2024
Ημ/νια: 31/01/2024 10:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 922ΠΩ1Ζ-ΥΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 31/01/2024 10:08:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΛ7Ω1Ζ-ΞΣΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 31/01/2024 10:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΗΨΩ1Ζ-ΕΗΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (Ετήσια συνδρομή στις βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006

Θέμα: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (Ετήσια συνδρομή στις βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006
Ημ/νια: 30/01/2024 14:21:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ4ΒΩ1Ζ-ΜΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 30/01/2024 14:17:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ36Ω1Ζ-Φ55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 30/01/2024 14:13:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΧΩ1Ζ-ΒΝ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 30/01/2024 14:05:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΒΣΩ1Ζ-ΡΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια φωτοαντιγράφων. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια φωτοαντιγράφων. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 30/01/2024 13:52:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΨΠΩ1Ζ-ΜΛ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 30/01/2024 13:26:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΕΖΩ1Ζ-ΤΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 12: Συμμόρφωση του Δήμου Στυλίδας με την υπ’ αριθμ. 103/2024 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 163/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 12: Συμμόρφωση του Δήμου Στυλίδας με την υπ’ αριθμ. 103/2024 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 163/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 30/01/2024 13:20:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΥΔΩ1Ζ-ΖΩΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσίας Παιδιάτρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006

Θέμα: Παροχή υπηρεσίας Παιδιάτρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006
Ημ/νια: 30/01/2024 13:19:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ξ5Ω1Ζ-ΚΧΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος στην πόλη της Στυλίδας (Υποέργο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό Παλαιάς Βιομηχανίας Ελαιουργικής ΚΣΕΠ. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - ΣΑΕ...

Θέμα: Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος στην πόλη της Στυλίδας (Υποέργο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό Παλαιάς Βιομηχανίας Ελαιουργικής ΚΣΕΠ. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - ΣΑΕ 2022ΣΕ27510015 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 30/01/2024 13:11:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Γ3Ω1Ζ-4ΒΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση εξαρτημάτων ύδρευσης-άρδευσης - Άρθρο 160 Ν.3463/2006

Θέμα: Συντήρηση εξαρτημάτων ύδρευσης-άρδευσης - Άρθρο 160 Ν.3463/2006
Ημ/νια: 30/01/2024 13:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω4ΤΩ1Ζ-ΛΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Σεπτεμβρίου 2023

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων μηνός Σεπτεμβρίου 2023
Ημ/νια: 29/01/2024 14:44:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΘΤΕΩ1Ζ-Χ03
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Σύσταση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: « Σύσταση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 29/01/2024 14:17:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΕΘΩ1Ζ-ΘΟ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 31/2024-25/01/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΧΕΠ 31/2024-25/01/2024
Ημ/νια: 29/01/2024 13:50:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9579Ω1Ζ-Π4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 24

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 24
Ημ/νια: 29/01/2024 13:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠ9ΞΩ1Ζ-Υ2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness