Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Ημ/νια: 15/12/2022 09:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ0ΚΩ1Ζ-ΒΜΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 15/12/2022 09:22:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΠΖΩ1Ζ-Κ07
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί "Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Αυλακίου »"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί "Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Αυλακίου »"
Ημ/νια: 14/12/2022 13:50:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΦΩΩ1Ζ-ΩΞΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 14/12/2022 13:41:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΙΔΩ1Ζ-4ΡΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 227: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 227: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»
Ημ/νια: 14/12/2022 13:09:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΣΨΩ1Ζ-4ΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 226: : Κατακύρωση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας στο Δήμο Στυλίδας (Β’ Φάση)»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 226: : Κατακύρωση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιΐας στο Δήμο Στυλίδας (Β’ Φάση)»
Ημ/νια: 14/12/2022 12:47:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΜΟΩ1Ζ-7ΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 225: ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 225: ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».
Ημ/νια: 14/12/2022 12:14:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΩΔΩ1Ζ-Ε39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 224: Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 224: Καθορισμός Τελών και Δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2023 και εφεξής.
Ημ/νια: 14/12/2022 10:21:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΛΠΩ1Ζ-ΖΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 30: Γνωμοδότηση περί χωροθέτησης Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) στη θέση ΓΑΡΔΙΚΙ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 30: Γνωμοδότηση περί χωροθέτησης Πιλοτικού Θαλάσσιου Πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Π.Θ.Π.Φ.Σ.) στη θέση ΓΑΡΔΙΚΙ»
Ημ/νια: 14/12/2022 09:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΚ7Ω1Ζ-Α44
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Στυλίδα»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Στυλίδα»
Ημ/νια: 14/12/2022 08:34:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 624ΛΩ1Ζ-ΣΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές (Λανθασμένη απόδοση από τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές (Λανθασμένη απόδοση από τη Δ.Ο.Υ. Παλλήνης)
Ημ/νια: 14/12/2022 07:59:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΔ6Ω1Ζ-ΙΨΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου

Θέμα: Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου
Ημ/νια: 14/12/2022 07:40:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΟ1Ω1Ζ-ΤΞ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤηλεφωνικάΤέλη για τον αριθμό σύνδεσης 2238071281 για το διάστημα από 01/09/2022 έως 31/10/2022

Θέμα: ΤηλεφωνικάΤέλη για τον αριθμό σύνδεσης 2238071281 για το διάστημα από 01/09/2022 έως 31/10/2022
Ημ/νια: 12/12/2022 14:28:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΒΧΩ1Ζ-ΓΟ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2023.

Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2023.
Ημ/νια: 12/12/2022 13:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ51ΩΩ1Ζ-ΜΘΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Ημ/νια: 12/12/2022 13:09:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΖΛΩ1Ζ-Ν6Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/12/2022 12:45:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Σ0Ω1Ζ-ΚΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοοδσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοοδσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/12/2022 12:39:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΤΝΩ1Ζ-95Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (Ετήσια συνδρομή σε ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr)

Θέμα: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (Ετήσια συνδρομή σε ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr)
Ημ/νια: 12/12/2022 12:39:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΗΖΩ1Ζ-ΞΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 335/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» και ειδικότερα για ετήσια συνδρομή στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr.

Θέμα: απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 335/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» και ειδικότερα για ετήσια συνδρομή στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr.
Ημ/νια: 12/12/2022 12:33:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΘΟΩ1Ζ-Σ3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/12/2022 12:16:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΣΜΩ1Ζ-Ν0Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness