Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/12/2021 12:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΝΙΩ1Ζ-64Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/12/2021 12:45:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΞΨΩ1Ζ-ΝΡ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/12/2021 12:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΨΕΩ1Ζ-ΚΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων της σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης 2238041501 για το χρονικό διαστημα από 16-09-2021 έως 15-11-2021 .

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων της σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης 2238041501 για το χρονικό διαστημα από 16-09-2021 έως 15-11-2021 .
Ημ/νια: 08/12/2021 15:07:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΛ3Ω1Ζ-6ΔΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναβάθμιση RADIUS SERVER

Θέμα: Αναβάθμιση RADIUS SERVER
Ημ/νια: 08/12/2021 12:57:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΣΦΩ1Ζ-ΟΡ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2021-2022

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2021-2022
Ημ/νια: 08/12/2021 12:50:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΩΔΩ1Ζ-ΣΟ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναθεώρηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Στυλίδας»

Θέμα: Αναθεώρηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Στυλίδας»
Ημ/νια: 08/12/2021 12:19:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω524Ω1Ζ-2ΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 08/12/2021 10:09:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ65ΦΩ1Ζ-ΤΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 863

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 863
Ημ/νια: 08/12/2021 09:47:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΤΤΩ1Ζ-ΞΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αιτημάτων Ευαγγελίας Δημουλά και Κωνσταντίας Δημουλά για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αιτημάτων Ευαγγελίας Δημουλά και Κωνσταντίας Δημουλά για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020
Ημ/νια: 08/12/2021 08:26:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ71Ω1Ζ-ΔΞ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αιτημάτων της Αγγελικής Πλατή - Διονυσοπούλου και Φιλιώς Πλατή - Διονυσοπούλου για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020

Θέμα: Λήψη απόφασης περί αιτημάτων της Αγγελικής Πλατή - Διονυσοπούλου και Φιλιώς Πλατή - Διονυσοπούλου για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020
Ημ/νια: 08/12/2021 08:17:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΑΑΩ1Ζ-Χ64
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 08/12/2021 07:36:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΗΒΩ1Ζ-ΦΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (45 - 13/1/2021) εργοδοτικες εισφορες αορίστου χρόνου

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (45 - 13/1/2021) εργοδοτικες εισφορες αορίστου χρόνου
Ημ/νια: 07/12/2021 13:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΛΩΩ1Ζ-8ΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναθεώρηση της αριθ. 6151/31-7-2018 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Αναθεώρηση της αριθ. 6151/31-7-2018 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 07/12/2021 12:28:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΡΓΩ1Ζ-ΚΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Δημοσίευση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020)

Θέμα: Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (Δημοσίευση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2020)
Ημ/νια: 07/12/2021 12:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΑΟΩ1Ζ-ΜΛΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού γραφείου Μύλων

Θέμα: Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού γραφείου Μύλων
Ημ/νια: 07/12/2021 12:16:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΔΤΩ1Ζ-57Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 291: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Φωτίου Ελένης του Σπυρίδων.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 291: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης της Φωτίου Ελένης του Σπυρίδων.
Ημ/νια: 07/12/2021 12:09:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6642Ω1Ζ-Φ37
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού

Θέμα: Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού
Ημ/νια: 07/12/2021 12:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΛΟΩ1Ζ-1Ψ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2022

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2022
Ημ/νια: 07/12/2021 11:49:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΥΣΩ1Ζ-ΒΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2022

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών έτους 2022
Ημ/νια: 07/12/2021 11:25:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞΥΞΩ1Ζ-ΩΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες