Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 860

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 860
Ημ/νια: 04/11/2022 10:20:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΜΓΩ1Ζ-6ΓΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 1% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 860

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 1% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 860
Ημ/νια: 04/11/2022 10:11:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΖΗΩ1Ζ-ΜΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σημαδούρων

Θέμα: Προμήθεια σημαδούρων
Ημ/νια: 03/11/2022 14:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΤ1Ω1Ζ-ΨΗ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων

Θέμα: Απολυμάνσεις δημοτικών κτιρίων
Ημ/νια: 03/11/2022 14:32:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ476Ω1Ζ-ΑΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)
Ημ/νια: 03/11/2022 14:28:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΠΨΩ1Ζ-Θ30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για την Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων)

Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για την Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων)
Ημ/νια: 03/11/2022 14:25:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΨΠΩ1Ζ-ΣΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για την Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων)

Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για την Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων)
Ημ/νια: 03/11/2022 14:23:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΟΗΩ1Ζ-ΝΝ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσία ελέγχου πολιτικής ασφαλείας του δικτύου δεδομένων και δημιουργία πολιτικής αντιγράφων ασφαλείας του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Υπηρεσία ελέγχου πολιτικής ασφαλείας του δικτύου δεδομένων και δημιουργία πολιτικής αντιγράφων ασφαλείας του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 03/11/2022 13:28:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΝ0Ω1Ζ-Ν2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Νοέμβριο έτους 2022».

Θέμα: «Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Νοέμβριο έτους 2022».
Ημ/νια: 03/11/2022 12:08:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΠΖΩ1Ζ-Θ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 03/11/2022 11:37:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΓΗΩ1Ζ-ΗΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/11/2022 11:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΑ0Ω1Ζ-07Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 03/11/2022 11:14:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΝΥΩ1Ζ-13Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ημ/νια: 02/11/2022 12:46:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΕΙΩ1Ζ-ΦΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παραχώρηση εκ νέου οικογενειακού τάφου

Θέμα: Παραχώρηση εκ νέου οικογενειακού τάφου
Ημ/νια: 02/11/2022 12:34:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΙΙΩ1Ζ-95Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 7183/20-07-2022 αιτήσεως της κ. Καγιάρα Θεοδώρας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση τάφου του θανόντος πατρός της Καγιάρα Κωνσταντίνου, για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών

Θέμα: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 7183/20-07-2022 αιτήσεως της κ. Καγιάρα Θεοδώρας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση τάφου του θανόντος πατρός της Καγιάρα Κωνσταντίνου, για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών
Ημ/νια: 02/11/2022 12:24:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ8ΤΩ1Ζ-ΚΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή πρότασης Τοπικής Στρατηγικής του νέου προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ‘Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ’

Θέμα: Υποβολή πρότασης Τοπικής Στρατηγικής του νέου προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ‘Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ’
Ημ/νια: 02/11/2022 12:13:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΞΩΩ1Ζ-35Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ.
Ημ/νια: 02/11/2022 11:19:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΜΘΩ1Ζ-Ξ3Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 02/11/2022 09:53:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΠΦΩ1Ζ-ΕΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 02/11/2022 09:50:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΖΞΩ1Ζ-1ΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 02/11/2022 09:40:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΜΝΩ1Ζ-3Σ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness