Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 08/11/2022 13:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΠ1Ω1Ζ-ΚΘΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 08/11/2022 13:48:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι2ΝΩ1Ζ-ΚΑΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 08/11/2022 13:45:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ3ΧΩ1Ζ-Φ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 08/11/2022 13:39:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΑΠΩ1Ζ-Θ21
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης λόγω μη χρήσης του)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης λόγω μη χρήσης του)
Ημ/νια: 08/11/2022 13:26:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι7ΨΩ1Ζ-ΦΕΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 23/08/2022 έως 22/10/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 23/08/2022 έως 22/10/2022
Ημ/νια: 07/11/2022 12:58:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΕΙΩ1Ζ-ΡΝ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 07/11/2022 11:37:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ63Ω1Ζ-ΔΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 07/11/2022 11:34:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ14ΡΩ1Ζ-ΘΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)"

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)"
Ημ/νια: 07/11/2022 11:33:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΠΨΩ1Ζ-ΒΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά Τέλη από 23/08/2022 έως 22/10/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά Τέλη από 23/08/2022 έως 22/10/2022
Ημ/νια: 07/11/2022 10:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ4ΥΩ1Ζ-33Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δ.Στυλίδας από 01/10/2022 έως 31/10/2022

Θέμα: Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δ.Στυλίδας από 01/10/2022 έως 31/10/2022
Ημ/νια: 07/11/2022 10:23:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96Λ2Ω1Ζ-12Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/09/2022 έως 14/10/2022.

Θέμα: Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/09/2022 έως 14/10/2022.
Ημ/νια: 07/11/2022 10:20:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε2ΤΩ1Ζ-ΔΤΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων Οικονομικής υπηρεσίας μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων Οικονομικής υπηρεσίας μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 04/11/2022 14:50:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ5ΥΩ1Ζ-ΨΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (462 - 5/6/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΕΙΔΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (462 - 5/6/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΕΙΔΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Νοεμβρίου 2022
Ημ/νια: 04/11/2022 14:26:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΦΣΩ1Ζ-ΘΧΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης λόγω μη χρήσης του)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από δικαίωμα σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης λόγω μη χρήσης του)
Ημ/νια: 04/11/2022 13:20:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ1ΕΩ1Ζ-ΝΙ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από παράβολο άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω μη χρήσης του)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από παράβολο άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω μη χρήσης του)
Ημ/νια: 04/11/2022 13:15:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ9ΣΩ1Ζ-ΒΜ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Νοέμβριο έτους 2022

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Νοέμβριο έτους 2022
Ημ/νια: 04/11/2022 12:56:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΕΩ1Ζ-ΝΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός ρείθρων - φρεατίων και σχαρών ομβρίων από φερτές ύλες Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός ρείθρων - φρεατίων και σχαρών ομβρίων από φερτές ύλες Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 04/11/2022 10:45:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ007Ω1Ζ-ΘΜΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, Μεταφορικών Μέσων κ.λ.π. για το έτος 2023

Θέμα: Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, Μεταφορικών Μέσων κ.λ.π. για το έτος 2023
Ημ/νια: 04/11/2022 10:42:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω9ΔΩ1Ζ-5Ε6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 860

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07% (άρθρο 44 Ν. 4605/2019) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 860
Ημ/νια: 04/11/2022 10:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ1ΕΩ1Ζ-Ο69
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες