Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 165: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού και ενσακωμένης άμμου, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 165: Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εμφιαλωμένου νερού και ενσακωμένης άμμου, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας
Ημ/νια: 07/11/2023 14:24:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΨ4Ω1Ζ-ΤΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 164: Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης « ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002401 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 164: Αποδοχή ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης « ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002401 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027».
Ημ/νια: 07/11/2023 14:02:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΨΓΩ1Ζ-4Δ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 07/11/2023 13:54:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ72Ω1Ζ-94Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1097-31/10/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1097-31/10/2023
Ημ/νια: 07/11/2023 13:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΠΧΩ1Ζ-Λ6Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1096-31/10/2023

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1096-31/10/2023
Ημ/νια: 07/11/2023 13:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΠΧΩ1Ζ-ΟΞ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "Επούλωση λακουβών Δήμου Στυλίδας". Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "Επούλωση λακουβών Δήμου Στυλίδας". Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 07/11/2023 13:01:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΥΖΩ1Ζ-Ε51
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 162: Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – ΙA΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 162: Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – ΙA΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
Ημ/νια: 07/11/2023 12:17:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΝΛΩ1Ζ-Τ2Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Στυλίδας έτους 2023". Χρηματοδότηση ΚΑΠ Σχολικών Κτιρίων

Θέμα: Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: "Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Στυλίδας έτους 2023". Χρηματοδότηση ΚΑΠ Σχολικών Κτιρίων
Ημ/νια: 07/11/2023 11:47:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΙ4Ω1Ζ-4ΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης

Θέμα: Συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης
Ημ/νια: 07/11/2023 10:10:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΙΛΩ1Ζ-ΜΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗH 7086 αυτοκινήτου του Δήμου

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗH 7086 αυτοκινήτου του Δήμου
Ημ/νια: 06/11/2023 14:40:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΕΩΩ1Ζ-Υ6Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή νομικού για σύνταξη και υποβολή γραπτών εξηγήσεων και κατάθεση λια λογαριασμό της υπαλλήλου Τ.Π

Θέμα: Αμοιβή νομικού για σύνταξη και υποβολή γραπτών εξηγήσεων και κατάθεση λια λογαριασμό της υπαλλήλου Τ.Π
Ημ/νια: 06/11/2023 13:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΤΕΩ1Ζ-ΤΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή νομικού για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση κατά την απολογία ενώπιον του πταισματοδικείου Λαμίας σε υπόθεση που αφορά μήνυση σε βάρος του Αντιδημάρχου Γ.Κ

Θέμα: Αμοιβή νομικού για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση κατά την απολογία ενώπιον του πταισματοδικείου Λαμίας σε υπόθεση που αφορά μήνυση σε βάρος του Αντιδημάρχου Γ.Κ
Ημ/νια: 06/11/2023 13:21:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΠ9Ω1Ζ-ΖΓ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικού για σύνταξη και υποβολή εξώδικης απάντησης δήλωσης σε αίτηση της Α.Π

Θέμα: Αμοιβές νομικού για σύνταξη και υποβολή εξώδικης απάντησης δήλωσης σε αίτηση της Α.Π
Ημ/νια: 06/11/2023 13:09:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΝΠΩ1Ζ-ΩΙΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύνταξη γραπτών εξηγήσεων και κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας για λογαρισμο του Αντιδημάρχου Π.Γ

Θέμα: Σύνταξη γραπτών εξηγήσεων και κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας για λογαρισμο του Αντιδημάρχου Π.Γ
Ημ/νια: 06/11/2023 12:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Τ2Ω1Ζ-Ρ33
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 06/11/2023 11:56:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΙΙΩ1Ζ-2Δ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παράσταση σε συζήτηση αίτησης Κ.Π κτλ για έκδοση προσωρινής διαταγής στο Μονομελές Πρωτ.Αθηνών

Θέμα: Παράσταση σε συζήτηση αίτησης Κ.Π κτλ για έκδοση προσωρινής διαταγής στο Μονομελές Πρωτ.Αθηνών
Ημ/νια: 06/11/2023 11:42:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η3ΦΩ1Ζ-ΜΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ.

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ.
Ημ/νια: 06/11/2023 11:17:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΔΔΩ1Ζ-258
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας-Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Θέμα: Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας-Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ημ/νια: 06/11/2023 11:06:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΞΕΩ1Ζ-4Ν3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για τον μήνα Νοέμβριο έτους 2023

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για τον μήνα Νοέμβριο έτους 2023
Ημ/νια: 06/11/2023 09:03:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΘΙΩ1Ζ-Ο4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"
Ημ/νια: 03/11/2023 14:26:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1ΩΩ1Ζ-ΨΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness