Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/11/2022 12:27:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΘΣΩ1Ζ-ΦΝ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/11/2022 12:25:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΧΓΩ1Ζ-ΝΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών.

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών.
Ημ/νια: 10/11/2022 12:16:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΜΦΩ1Ζ-6ΗΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η΄ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ.ΤΣΑΜΗ ΙΩΑΝΝΗ

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η΄ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ κ.ΤΣΑΜΗ ΙΩΑΝΝΗ
Ημ/νια: 10/11/2022 11:16:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΔ4Ω1Ζ-ΒΑ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας. Χρηματοδότηση: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας. Χρηματοδότηση: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 10/11/2022 07:51:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΤΗΩ1Ζ-34Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022)

Θέμα: Συμδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022)
Ημ/νια: 10/11/2022 07:47:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΑΒΩ1Ζ-Ε70
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 10/11/2022 07:35:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΨΦΩ1Ζ-ΧΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (141 - 22/2/2022) Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Νοεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (141 - 22/2/2022) Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Νοεμβρίου 2022
Ημ/νια: 09/11/2022 12:33:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΝΑΩ1Ζ-ΦΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ρύθμιση φόρου εισοδήματος έτους 2020 (Δόση 12η)

Θέμα: Ρύθμιση φόρου εισοδήματος έτους 2020 (Δόση 12η)
Ημ/νια: 09/11/2022 12:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΓΩΩ1Ζ-53Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης (Δόση 12η)

Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης (Δόση 12η)
Ημ/νια: 09/11/2022 11:48:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΧΙΩ1Ζ-ΡΣΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή φόρου εισοδήματος Δήμου Στυλίδας φορολογικού έτους 2021 (Δόση 5η)

Θέμα: Καταβολή φόρου εισοδήματος Δήμου Στυλίδας φορολογικού έτους 2021 (Δόση 5η)
Ημ/νια: 09/11/2022 11:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΤΟΩ1Ζ-Η0Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (Δόση 40η)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (Δόση 40η)
Ημ/νια: 09/11/2022 10:17:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ7ΝΩ1Ζ-ΑΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Δόση 90η)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Δόση 90η)
Ημ/νια: 09/11/2022 10:10:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΨΜΩ1Ζ-ΗΞΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 187: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο <<Ανακαίνιση και διαμόρφωση χώρων παιδικού σταθμού Στυλίδας...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 187: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο <<Ανακαίνιση και διαμόρφωση χώρων παιδικού σταθμού Στυλίδας για τη δημιουργία νέου τμήματος >>
Ημ/νια: 09/11/2022 09:04:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Λ6Ω1Ζ-562
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 186: « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ »

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 186: « ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ »
Ημ/νια: 09/11/2022 08:17:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΓΔΩ1Ζ-ΜΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 184: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 184: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 08/11/2022 14:55:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΦΩ1Ζ-44Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 08/11/2022 14:26:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΣΝΩ1Ζ-ΝΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 08/11/2022 14:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ5ΕΩ1Ζ-ΛΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 08/11/2022 14:11:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΡΠΩ1Ζ-Λ8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 08/11/2022 13:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΣΝΩ1Ζ-ΦΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness