Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/06/2022 13:26:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΤΘΩ1Ζ-Γ47
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.
Ημ/νια: 10/06/2022 14:49:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4Ο6Ω1Ζ-1ΘΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 89: Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 89: Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Ημ/νια: 10/06/2022 14:38:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΚΖΩ1Ζ-ΖΧΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 88: 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 88: 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 10/06/2022 12:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΘΔΩ1Ζ-ΓΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 09/06/2022 13:19:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΟ9Ω1Ζ-Β11
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 09/06/2022 13:09:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω22ΥΩ1Ζ-ΟΔ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 09/06/2022 13:06:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΣΔΩ1Ζ-ΣΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 09/06/2022 13:02:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΓΑΩ1Ζ-ΡΛΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 09/06/2022 13:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΟΘΩ1Ζ-ΤΘΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 09/06/2022 12:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΔΒΩ1Ζ-ΖΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 09/06/2022 12:52:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΥΥΩ1Ζ-Γ5Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 09/06/2022 12:43:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΡΖΩ1Ζ-3ΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 09/06/2022 12:40:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΜΓΩ1Ζ-ΑΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 85: «Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 85: «Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
Ημ/νια: 08/06/2022 16:54:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ61Ω1Ζ-ΙΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικον. Καταστ. του Δήμου (Ισολ. - Αποτ. Χρ.) έτους 2021

Θέμα: Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικον. Καταστ. του Δήμου (Ισολ. - Αποτ. Χρ.) έτους 2021
Ημ/νια: 08/06/2022 14:14:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ79Ω1Ζ-ΨΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
Ημ/νια: 08/06/2022 13:44:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΞΓΩ1Ζ-9Ι0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές για το Πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" - Συνδρομή έτους 2022

Θέμα: Συνδρομές για το Πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" - Συνδρομή έτους 2022
Ημ/νια: 08/06/2022 13:29:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΦΝΩ1Ζ-ΟΗΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 87: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΑΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 87: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΑΣ»
Ημ/νια: 08/06/2022 13:13:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Ζ8Ω1Ζ-7ΛΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 08/06/2022 12:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΦΡΩ1Ζ-Δ7Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 08/06/2022 12:38:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΘ3Ω1Ζ-ΓΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness