Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή συμβολαιογράφου και μεγαρόσημα για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του Αναπτυξιακού έργου " Ψηφιακές και πολιτιστικές διαδρομές στο Δ.Στυλίδας " του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης

Θέμα: Αμοιβή συμβολαιογράφου και μεγαρόσημα για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του Αναπτυξιακού έργου " Ψηφιακές και πολιτιστικές διαδρομές στο Δ.Στυλίδας " του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης
Ημ/νια: 16/11/2022 13:11:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Ψ1Ω1Ζ-8Ψ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή συμβολαιογράφου και μεγαρόσημα για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του Αναπτυξιακού έργου " Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας( προσεισμικός έλεγχος) " του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης

Θέμα: Αμοιβή συμβολαιογράφου και μεγαρόσημα για σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του Αναπτυξιακού έργου " Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας( προσεισμικός έλεγχος) " του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης
Ημ/νια: 16/11/2022 12:36:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΛ7Ω1Ζ-Δ0Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας (εκκαθαριστικός) περιόδου 14/1/2022-12/5/2022.Χρηματοδότηση ΠΔΕ

Θέμα: Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας (εκκαθαριστικός) περιόδου 14/1/2022-12/5/2022.Χρηματοδότηση ΠΔΕ
Ημ/νια: 16/11/2022 11:25:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΛΣΩ1Ζ-Ζ0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (424 - 24/5/2022) Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας (εκκαθαριστικός) περιόδου 14/1/2022-12/5/2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (424 - 24/5/2022) Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας (εκκαθαριστικός) περιόδου 14/1/2022-12/5/2022
Ημ/νια: 16/11/2022 09:38:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ν2Ω1Ζ-ΚΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 201: Συγκρότηση και ορισμός μελών «Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών», για την σύνταξη ενδεικτικών προϋπολογισμών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 201: Συγκρότηση και ορισμός μελών «Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών», για την σύνταξη ενδεικτικών προϋπολογισμών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ».
Ημ/νια: 15/11/2022 15:46:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΕ1Ω1Ζ-3ΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 200: «Εξέταση αιτήματος σπουδαστή Τ.Ε.Ι., για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Στυλίδας»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 200: «Εξέταση αιτήματος σπουδαστή Τ.Ε.Ι., για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο Δήμο Στυλίδας»
Ημ/νια: 15/11/2022 15:34:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΙΝΩ1Ζ-3ΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 199: Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 199: Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής.
Ημ/νια: 15/11/2022 15:15:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΨ2Ω1Ζ-ΙΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 198: Τέλη και δικαιώματα τροφείων βρεφονηπιακού σταθμού για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 198: Τέλη και δικαιώματα τροφείων βρεφονηπιακού σταθμού για το έτος 2023 και εφεξής.
Ημ/νια: 15/11/2022 15:04:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ5ΘΩ1Ζ-ΙΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 197: Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2023 και εφεξής.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 197: Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2023 και εφεξής.
Ημ/νια: 15/11/2022 14:52:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΤΔΩ1Ζ-3ΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή των υπ' αριθ. ΚΗΙ 5954, ΚΗΗ7086, ΚΗΙ5950, ΚΗΗ2729, αυτοκινήτων του δήμου

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή των υπ' αριθ. ΚΗΙ 5954, ΚΗΗ7086, ΚΗΙ5950, ΚΗΗ2729, αυτοκινήτων του δήμου
Ημ/νια: 11/11/2022 14:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΕ8Ω1Ζ-Γ2Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών , για συντηρηση και επισκυεή των υπ' αριθ. ΚΗΗ2729, ΚΗΙ 5950, ΚΗΗ7086, ΚΗΙ5954 αυτοκινήτων του δήμου

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών , για συντηρηση και επισκυεή των υπ' αριθ. ΚΗΗ2729, ΚΗΙ 5950, ΚΗΗ7086, ΚΗΙ5954 αυτοκινήτων του δήμου
Ημ/νια: 11/11/2022 13:55:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ1ΧΩ1Ζ-ΨΓΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων

Θέμα: Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 11/11/2022 13:46:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΧ3Ω1Ζ-6ΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων

Θέμα: Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 11/11/2022 13:39:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΜΚΩ1Ζ-Ψ7Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση συμπληρωματικής επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόδοση συμπληρωματικής επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/11/2022 13:09:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 996ΗΩ1Ζ-Π3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση συμπληρωματικής επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόδοση συμπληρωματικής επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 11/11/2022 13:05:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΓΧΩ1Ζ-7ΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Πελασγίας
Ημ/νια: 11/11/2022 12:46:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΩΣΩ1Ζ-ΘΡ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού και αναλωσίμων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 11/11/2022 12:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι4ΘΩ1Ζ-ΗΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023
Ημ/νια: 11/11/2022 12:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ9ΞΩ1Ζ-6ΒΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Στυλίδας
Ημ/νια: 11/11/2022 11:35:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΛ3Ω1Ζ-ΞΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός Νοεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός Νοεμβρίου 2022
Ημ/νια: 10/11/2022 13:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΑΛΩ1Ζ-Ν1Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες