Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 259

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 259
Ημ/νια: 14/11/2023 09:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΒΘΩ1Ζ-ΛΣ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)
Ημ/νια: 14/11/2023 09:39:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΣΒΩ1Ζ-ΠΕ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 14/11/2023 08:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Ο0Ω1Ζ-ΟΟΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 961

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 961
Ημ/νια: 14/11/2023 08:48:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Π6Ω1Ζ-ΖΒ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 736

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 736
Ημ/νια: 14/11/2023 08:46:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΡΗΩ1Ζ-Μ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μπασκετών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Προμήθεια μπασκετών. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 13/11/2023 13:56:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΣΨΩ1Ζ-Β7Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για το έργο "Ολοκληρωμένη Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Καραβομύλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών - Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας". Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι και ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για το έργο "Ολοκληρωμένη Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Καραβομύλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών - Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας". Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι και ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 13/11/2023 13:12:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΜΛΩ1Ζ-ΨΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για το έργο "Ολοκληρωμένη Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Καραβομύλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών - Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας". Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι και ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων (Διαγωνισμός για το έργο "Ολοκληρωμένη Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Οικισμών Καραβομύλου, Αχινού, Παραλίας Ραχών, Ραχών - Δ.Δ. Αυλακίου και ΕΕΛ Δήμου Στυλίδας". Χρηματοδότηση: Δημοτικοί πόροι και ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 13/11/2023 13:05:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΙΞΩ1Ζ-ΩΧΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη από 15/09/2023 έως 14/10/2023

Θέμα: Τέλη από 15/09/2023 έως 14/10/2023
Ημ/νια: 13/11/2023 12:38:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 661ΕΩ1Ζ-9ΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 16/08/2023 έως 15/10/2023

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 16/08/2023 έως 15/10/2023
Ημ/νια: 13/11/2023 12:16:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ6ΗΩ1Ζ-Ω5Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απολογισμός έργου ΔΕΔΔΗΕ

Θέμα: Απολογισμός έργου ΔΕΔΔΗΕ
Ημ/νια: 13/11/2023 11:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η1ΙΩ1Ζ-Ρ8Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ...

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΑΘΕ ΚΑΙ Ε65.
Ημ/νια: 13/11/2023 11:30:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΠΩΩ1Ζ-ΜΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας για το σχολικό έτος 2024-2025

Θέμα: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας για το σχολικό έτος 2024-2025
Ημ/νια: 13/11/2023 11:19:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ17Ω1Ζ-98Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας για το σχολικό έτος 2024-2025

Θέμα: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας για το σχολικό έτος 2024-2025
Ημ/νια: 13/11/2023 11:12:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΙΥΩ1Ζ-Ι9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness