Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 22/08/2022 09:24:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ99Ω1Ζ-ΥΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 22/08/2022 09:20:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ62Ω1Ζ-ΛΣΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).
Ημ/νια: 22/08/2022 08:22:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨΚΩ1Ζ-ΨΥ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ (ΨΥΧΟΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ).

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ (ΨΥΧΟΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ).
Ημ/νια: 22/08/2022 08:18:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΟΕΩ1Ζ-501
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση πρόσληψης ανέργων στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 "Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών"

Θέμα: Απόφαση πρόσληψης ανέργων στο πλαίσιο της 1ης τροποποίησης δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 "Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών"
Ημ/νια: 19/08/2022 12:35:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6434Ω1Ζ-Χ1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ορθοπεδικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ορθοπεδικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 19/08/2022 12:12:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ0ΞΩ1Ζ-4Υ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου» 2ου υποέργου της πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: «Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου» 2ου υποέργου της πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 17/08/2022 14:54:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΑΟΩ1Ζ-Ξ2Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» της πράξης «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση υβριδικού τάπητα γηπέδου Στυλίδας» της πράξης «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 17/08/2022 11:03:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΜΓΩ1Ζ-ΛΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 17/08/2022 08:26:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΛΖΩ1Ζ-7ΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (141 - 22/2/2022) Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Αυγούστου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (141 - 22/2/2022) Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 16/08/2022 08:12:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΡΥΩ1Ζ-Η68
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Στυλίδας, Σπυρίδωνα Χαλκιά του Χρήστου, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Β΄, λόγω συνταξιοδότησης

Θέμα: Αποδοχή αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Στυλίδας, Σπυρίδωνα Χαλκιά του Χρήστου, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό Β΄, λόγω συνταξιοδότησης
Ημ/νια: 16/08/2022 08:01:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β3ΖΩ1Ζ-ΣΒΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness