Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Μαρτίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Μαρτίου
Ημ/νια: 26/04/2022 11:12:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΧΠΩ1Ζ-ΗΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Μαρτίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μηνός Μαρτίου
Ημ/νια: 26/04/2022 10:45:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Δ0Ω1Ζ-ΓΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Μαρτίου

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Μαρτίου
Ημ/νια: 26/04/2022 10:20:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ8ΚΩ1Ζ-ΣΚΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 26/04/2022 09:42:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΚΦΩ1Ζ-Π2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 26/04/2022 09:17:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΕΙΩ1Ζ-ΞΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες