Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 92: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ) ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 92: «Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ) ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 22/06/2022 08:56:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΥΑΩ1Ζ-ΜΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 91:Αποδοχή ένταξης και αποδοχή όρων - προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 91:Αποδοχή ένταξης και αποδοχή όρων - προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 22/06/2022 08:05:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΧΣΩ1Ζ-ΙΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet για internet back up για το διάστημα από 04/05/22 έως 03/06/2022

Θέμα: Συνδρομές Internet για internet back up για το διάστημα από 04/05/22 έως 03/06/2022
Ημ/νια: 22/06/2022 07:41:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΚΣΩ1Ζ-2ΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές για το Πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" - Συνδρομή έτους 2022

Θέμα: Συνδρομές για το Πρόγραμμα "Γαλάζιες Σημαίες" - Συνδρομή έτους 2022
Ημ/νια: 20/06/2022 14:38:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΧΞΩ1Ζ-ΡΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη
Ημ/νια: 20/06/2022 14:37:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΛΔΩ1Ζ-ΒΟ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2735 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2735 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 20/06/2022 14:35:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ13Ω1Ζ-ΟΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φαρμακείου Βρεφονηπιακού Σταθμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών φαρμακείου Βρεφονηπιακού Σταθμού
Ημ/νια: 20/06/2022 14:32:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΔ3Ω1Ζ-ΔΘΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασία επισκευής του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2735 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Εργασία επισκευής του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2735 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 20/06/2022 14:32:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΦΦΩ1Ζ-ΨΕΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΥ 3293 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΥ 3293 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 20/06/2022 14:28:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΔ7Ω1Ζ-ΥΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά φαρμακείου

Θέμα: Υλικά φαρμακείου
Ημ/νια: 20/06/2022 14:28:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΚ4Ω1Ζ-Χ31
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίαι επισκευής του υπ' αριθ. ΚΗΥ 3293 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Εργασίαι επισκευής του υπ' αριθ. ΚΗΥ 3293 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 20/06/2022 14:25:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε2ΘΩ1Ζ-61Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών για το υπ' αριθ. ΜΕ 81916 μηχάνημκα έργου του δήμου

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών για το υπ' αριθ. ΜΕ 81916 μηχάνημκα έργου του δήμου
Ημ/νια: 20/06/2022 14:23:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ε5Ω1Ζ-346
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης

Θέμα: Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης
Ημ/νια: 20/06/2022 14:17:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΦ2Ω1Ζ-ΚΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 17/06/2022 12:08:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π34Ω1Ζ-1ΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 17/06/2022 11:10:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΥΟΩ1Ζ-0Χ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 17/06/2022 11:06:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΕΩΩ1Ζ-2Χ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 17/06/2022 11:04:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΒΡΩ1Ζ-ΥΙΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 17/06/2022 10:58:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΔ4Ω1Ζ-ΜΔ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"
Ημ/νια: 17/06/2022 10:57:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο68Ω1Ζ-ΩΚΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 17/06/2022 10:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ε5Ω1Ζ-Λ5Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness