Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 99/2024-22/02/2024

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 99/2024-22/02/2024
Ημ/νια: 22/02/2024 11:26:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΗ2Ω1Ζ-23Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Νοεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Νοεμβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 22/02/2024 08:33:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΜ2Ω1Ζ-ΥΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 21/02/2024 15:38:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΙΜΥΩ1Ζ-ΑΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006

Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006
Ημ/νια: 21/02/2024 15:37:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΨΚΩ1Ζ-1ΒΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 21/02/2024 15:37:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΣΡΩ1Ζ-92Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 21/02/2024 15:36:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΤΓΩ1Ζ-6ΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 21/02/2024 15:35:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΤΖΩ1Ζ-ΞΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1) - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1) - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 21/02/2024 15:34:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΜΖΩ1Ζ-Γ1Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 21/02/2024 15:31:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΠΕΩ1Ζ-Η19
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2024 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 21/02/2024 15:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩ1ΦΩ1Ζ-ΜΑΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας του Τ.Κ του Γ

Θέμα: Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα ιδιοκτησίας του Τ.Κ του Γ
Ημ/νια: 21/02/2024 14:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΒΖΩ1Ζ-ΑΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (ΠΟΕ) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 21/02/2024 14:22:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΔΩΩ1Ζ-52Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Διάφορα έξοδα (ΠΟΕ) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 21/02/2024 14:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΒΡΩ1Ζ-8ΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 21/02/2024 14:15:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΒ1Ω1Ζ-ΜΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος) μηνός Οκτωβρίου 2023 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 21/02/2024 12:51:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΛΟΩ1Ζ-4ΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 21: Κατακύρωση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 21: Κατακύρωση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 20/02/2024 13:01:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΧΩ1Ζ-ΞΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας - Ιανουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 20/02/2024 10:09:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ35Ω1Ζ-ΕΧΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006

Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006
Ημ/νια: 20/02/2024 10:05:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΥ2Ω1Ζ-ΖΒ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 20/02/2024 10:01:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΔΟΩ1Ζ-Δ94
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1) - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Καταβολή φόρου Δήμου Στυλίδας (Ε1) - Φεβρουάριος 2024 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 20/02/2024 09:58:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΨΧΩ1Ζ-8ΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness