Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη
Ημ/νια: 11/10/2022 14:42:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ81Ω1Ζ-ΞΜΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξόφληση 4ου λογαριασμού έργου:Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο)

Θέμα: Έξόφληση 4ου λογαριασμού έργου:Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο)
Ημ/νια: 11/10/2022 13:33:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΞΧΩ1Ζ-ΚΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπεύθυνου ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Ορισμός υπεύθυνου ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 11/10/2022 13:21:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Π2Ω1Ζ-Β15
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 11/10/2022 10:05:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΠΞΩ1Ζ-ΡΗΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 11/10/2022 09:42:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΔΣΩ1Ζ-22Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 11/10/2022 08:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΛ9Ω1Ζ-ΣΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοοδσίας -Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλου του Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το μήνα Οκτωβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοοδσίας -Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλου του Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το μήνα Οκτωβρίου 2022
Ημ/νια: 10/10/2022 14:25:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΑΖΩ1Ζ-ΞΒ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/10/2022 13:07:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΤΑΩ1Ζ-Υ13
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/10/2022 12:57:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΨΨΩ1Ζ-ΙΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 160: Κατακύρωση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 160: Κατακύρωση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 10/10/2022 12:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 632ΞΩ1Ζ-Γ0Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/10/2022 12:47:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω6ΒΩ1Ζ-21Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοοδτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/10/2022 12:38:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΔΒΩ1Ζ-ΙΙ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δ.Στυλίδας από 01/09/2022 έως 30/09/2022

Θέμα: Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δ.Στυλίδας από 01/09/2022 έως 30/09/2022
Ημ/νια: 10/10/2022 12:15:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ75Ω1Ζ-ΦΗΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 166/2022: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 166/2022: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση & αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κοινότητας Παλαιοκερασιάς»
Ημ/νια: 10/10/2022 12:14:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΔΒΩ1Ζ-ΛΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 10/10/2022 11:56:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΟΠΩ1Ζ-ΓΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός Οκτωβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός Οκτωβρίου 2022
Ημ/νια: 10/10/2022 11:50:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ868Ω1Ζ-ΚΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness