Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 4:Γνωμοδότηση για κατασκευή R/V σταθμού στη θέση «Κυπαρισσώνας».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 4:Γνωμοδότηση για κατασκευή R/V σταθμού στη θέση «Κυπαρισσώνας».
Ημ/νια: 21/03/2022 13:55:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΔΣΩ1Ζ-Η5Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 3: Γνωμοδότηση για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση «Σαπουνάς».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 3: Γνωμοδότηση για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση «Σαπουνάς».
Ημ/νια: 21/03/2022 13:39:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο9ΟΩ1Ζ-4Χ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (Δόση 32η)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (Δόση 32η)
Ημ/νια: 21/03/2022 12:34:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΕΧΩ1Ζ-ΚΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Δόση 82η)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Δόση 82η)
Ημ/νια: 21/03/2022 12:28:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ7ΡΩ1Ζ-ΑΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (Δόση 32η)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 88/29-8-2019 ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (Δόση 32η)
Ημ/νια: 21/03/2022 12:15:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π20Ω1Ζ-ΓΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Δόση 82η)

Θέμα: Καταβολή δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 (Δόση 82η)
Ημ/νια: 21/03/2022 12:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΦ3Ω1Ζ-ΥΗΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων KHH 2729, KHH 7086, ME 85646, ΚΗΙ 5950 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων KHH 2729, KHH 7086, ME 85646, ΚΗΙ 5950 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 21/03/2022 10:23:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΘΚΩ1Ζ-Σ71
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5950, ΚΗΗ 7086, ΚΗΗ 2729

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5950, ΚΗΗ 7086, ΚΗΗ 2729
Ημ/νια: 21/03/2022 10:05:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛΖΩ1Ζ-3ΙΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Α' δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόδοση Α' δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 18/03/2022 14:19:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΓΡΩ1Ζ-ΟΧΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Α' δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόδοση Α' δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 18/03/2022 14:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΞΠΩ1Ζ-ΧΒ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιστροφή εγγυητικών αντικατάστασης κρατήσεων του έργου <<ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ >>

Θέμα: Επιστροφή εγγυητικών αντικατάστασης κρατήσεων του έργου <<ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ >>
Ημ/νια: 18/03/2022 11:04:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ2ΙΩ1Ζ-80Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Ημ/νια: 18/03/2022 10:47:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΧΨΩ1Ζ-ΖΞΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων
Ημ/νια: 18/03/2022 09:58:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΒΘΩ1Ζ-16Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές λογιστών (Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες)

Θέμα: Αμοιβές λογιστών (Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες)
Ημ/νια: 18/03/2022 09:48:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι4ΟΩ1Ζ-ΧΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας

Θέμα: Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας
Ημ/νια: 18/03/2022 09:25:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΨΖΩ1Ζ-ΡΒΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

μειωση εγγυησεων

Θέμα: μειωση εγγυησεων
Ημ/νια: 17/03/2022 14:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ88ΛΩ1Ζ-0ΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνκών ή τοπικών εορτών (Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό των Θεοφανείων 2022)

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνκών ή τοπικών εορτών (Ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό των Θεοφανείων 2022)
Ημ/νια: 17/03/2022 11:35:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΦΖΩ1Ζ-Ν7Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης και σύνταξη φακέλου δημοπράτησης για το έργο "Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας"

Θέμα: Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης και σύνταξη φακέλου δημοπράτησης για το έργο "Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας"
Ημ/νια: 17/03/2022 10:30:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΟΗΩ1Ζ-ΡΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων

Θέμα: Συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων
Ημ/νια: 17/03/2022 10:12:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΔΛΩ1Ζ-3Χ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022 - 2023

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2022 - 2023
Ημ/νια: 17/03/2022 08:21:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ455Ω1Ζ-Ε9Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness