Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αθλητικού υλικού ΔΑΚ Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια αθλητικού υλικού ΔΑΚ Στυλίδας
Ημ/νια: 13/10/2021 14:26:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΜΩ1Ζ-Σ10
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων για περίοδο κατανάλωσης από 01/09/2021 έως 30/09/2021

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων για περίοδο κατανάλωσης από 01/09/2021 έως 30/09/2021
Ημ/νια: 13/10/2021 14:23:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΠΦΩ1Ζ-Γ6Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 13/10/2021 14:17:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΗ7Ω1Ζ-1ΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων για περίοδο κατανάλωσης από 01/09/2021 έως 30/09/2021

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων για περίοδο κατανάλωσης από 01/09/2021 έως 30/09/2021
Ημ/νια: 13/10/2021 13:47:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΛΞΩ1Ζ-ΙΥ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές στο internet από 01/05/2021 έως 30/09/2021

Θέμα: Συνδρομές στο internet από 01/05/2021 έως 30/09/2021
Ημ/νια: 13/10/2021 13:03:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΚΑΩ1Ζ-ΝΨ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας».

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας».
Ημ/νια: 12/10/2021 15:10:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΛΞΩ1Ζ-ΖΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων αλουμινίου στο Γυμνάσιο Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων αλουμινίου στο Γυμνάσιο Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ημ/νια: 12/10/2021 08:27:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΕ3Ω1Ζ-3Ψ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2021με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2021με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/10/2021 08:26:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ48Ω1Ζ-Ω1Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2021με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2021με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/10/2021 08:24:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ17Ω1Ζ-Σ6Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 11/10/2021 19:14:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΤΙΩ1Ζ-ΟΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση του άρθρου 29 του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 29 του ισχύοντα Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 11/10/2021 18:23:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΣΨΩ1Ζ-ΦΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

Θέμα: 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021
Ημ/νια: 11/10/2021 16:59:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΦΣΩ1Ζ-ΕΗΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

9η αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021

Θέμα: 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021
Ημ/νια: 11/10/2021 16:47:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Α4Ω1Ζ-ΚΨ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή αιτήματος επιχορήγησης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Στυλίδας μέσω του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤΕ.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Θέμα: Υποβολή αιτήματος επιχορήγησης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Στυλίδας μέσω του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Ο.Π.Α.ΣΤΕ.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ημ/νια: 11/10/2021 16:10:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ4ΛΩ1Ζ-Ν9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2021με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2021με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 11/10/2021 14:48:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΑΠΩ1Ζ-2ΨΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες