Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ στο Δήμο Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ στο Δήμο Στυλίδας»
Ημ/νια: 31/08/2022 12:11:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ15ΝΩ1Ζ-60Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 360

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 360
Ημ/νια: 31/08/2022 11:43:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΘΚΩ1Ζ-ΞΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023 (ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ).

Θέμα: Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023 (ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ).
Ημ/νια: 31/08/2022 11:17:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι7ΒΩ1Ζ-ΞΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ"

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ"
Ημ/νια: 31/08/2022 11:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΦ5Ω1Ζ-ΖΒ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023 (ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ).

Θέμα: Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023 (ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ).
Ημ/νια: 31/08/2022 09:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΖΚΩ1Ζ-Η9Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ξυλείας

Θέμα: Προμήθεια ξυλείας
Ημ/νια: 31/08/2022 09:20:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ0ΩΩ1Ζ-ΚΘΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023 (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ).

Θέμα: Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023 (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ).
Ημ/νια: 31/08/2022 09:18:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ1ΣΩ1Ζ-ΩΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023(ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ ΞΑΝΘΗ).

Θέμα: Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023(ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ ΞΑΝΘΗ).
Ημ/νια: 31/08/2022 09:06:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΠΣΩ1Ζ-ΧΛ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023(ΚΕΪΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ).

Θέμα: Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023(ΚΕΪΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ).
Ημ/νια: 31/08/2022 08:58:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ9ΗΩ1Ζ-0Ξ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023 (ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ).

Θέμα: Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ Σχολικών Καθαριστριών 2022-2023 (ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ).
Ημ/νια: 31/08/2022 08:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨ6Ω1Ζ-5Ο0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 140: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 140: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.»
Ημ/νια: 30/08/2022 14:22:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ7ΡΩ1Ζ-8Γ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 139: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 139: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.
Ημ/νια: 30/08/2022 13:50:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΑΤΩ1Ζ-3ΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.138: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.138: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων, Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)».
Ημ/νια: 30/08/2022 13:20:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Δ2Ω1Ζ-ΥΡΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 137: Έγκριση και Παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΡΑΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 137: Έγκριση και Παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΡΑΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 30/08/2022 12:39:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 636ΡΩ1Ζ-ΠΙ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 136: Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 136: Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Ημ/νια: 30/08/2022 12:05:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΤ5Ω1Ζ-44Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 135: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 135: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 30/08/2022 10:43:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΩΝΩ1Ζ-ΧΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Στυλίδας».

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Στυλίδας».
Ημ/νια: 30/08/2022 10:38:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΛΟΩ1Ζ-ΧΛ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στην εταιρεία ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ .

Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στην εταιρεία ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ .
Ημ/νια: 29/08/2022 12:46:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ9ΗΩ1Ζ-ΒΣΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης και σύνταξη φακέλου δημοπράτησης για το έργο "Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας"

Θέμα: Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης και σύνταξη φακέλου δημοπράτησης για το έργο "Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας"
Ημ/νια: 29/08/2022 08:35:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΛ7Ω1Ζ-ΓΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης προσωπικού κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης προσωπικού κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
Ημ/νια: 26/08/2022 14:06:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Χ4Ω1Ζ-ΧΩ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness