Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Αλ. Συναγρίδη για μείωση μισθώματος κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας.

Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Αλ. Συναγρίδη για μείωση μισθώματος κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας.
Ημ/νια: 28/03/2022 12:31:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 655ΘΩ1Ζ-Β2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου στην απογραφή έτους 2021

Θέμα: Καθορισμός αυτοτελών οικισμών του Δήμου στην απογραφή έτους 2021
Ημ/νια: 28/03/2022 12:28:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓΕΩ1Ζ-ΘΑ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξουσιοδότηση Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης , για τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα: Εξουσιοδότηση Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων από την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης , για τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.
Ημ/νια: 28/03/2022 11:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΛΩ1Ζ-ΧΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για καταστροφή υλικού των Σχολικών Μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για καταστροφή υλικού των Σχολικών Μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 28/03/2022 11:47:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ2ΡΩ1Ζ-Ο3Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 13.503,92 € – A΄ Δόση επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη...

Θέμα: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 13.503,92 € – A΄ Δόση επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Ημ/νια: 28/03/2022 11:39:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ7ΒΩ1Ζ-ΔΜΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 28/03/2022 11:10:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΟΞΩ1Ζ-Ε30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 28/03/2022 11:09:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ1ΩΩ1Ζ-ΨΔ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 28/03/2022 11:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ75Ω1Ζ-6Ω2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 24/03/2022 11:23:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΨΓΩ1Ζ-ΗΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Καθαρισμός αυλάκων άρδευσης Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 24/03/2022 10:11:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ33Ω1Ζ-3Δ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Θέμα: Προμήθεια πινακίδων και λοιπών υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
Ημ/νια: 24/03/2022 09:51:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Δ6Ω1Ζ-2ΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 24/03/2022 09:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ8ΖΩ1Ζ-4ΛΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες».

Θέμα: Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες».
Ημ/νια: 24/03/2022 09:10:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΔΘΩ1Ζ-ΕΞ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 24/03/2022 08:47:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ2ΙΩ1Ζ-ΡΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε.Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε.Στυλίδας
Ημ/νια: 24/03/2022 08:32:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗ4Ω1Ζ-76Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Νο 37 προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης για Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Νο 37 προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης για Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 24/03/2022 08:09:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Α5Ω1Ζ-0ΔΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Νο 36 προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης για Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Νο 36 προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης για Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 24/03/2022 08:05:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6223Ω1Ζ-ΚΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Νο 35 προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης για Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Νο 35 προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης για Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 24/03/2022 08:01:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΠΘΩ1Ζ-ΕΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας

Θέμα: Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας
Ημ/νια: 23/03/2022 13:43:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ8ΝΩ1Ζ-02Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-23

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-23
Ημ/νια: 23/03/2022 13:23:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΛΒΩ1Ζ-ΑΜ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες