Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 143: Παράταση της σύμβασης υπ’ αριθ. 8753/9.9.2021 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 143: Παράταση της σύμβασης υπ’ αριθ. 8753/9.9.2021 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη».
Ημ/νια: 06/09/2022 13:23:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω56ΙΩ1Ζ-Τ6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια φωτοαντιγράφων

Θέμα: Προμήθεια φωτοαντιγράφων
Ημ/νια: 06/09/2022 13:20:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ι5Ω1Ζ-556
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022.
Ημ/νια: 05/09/2022 13:21:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω28Ω1Ζ-ΛΦ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά φαρμακείου

Θέμα: Υλικά φαρμακείου
Ημ/νια: 05/09/2022 12:52:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3Β0Ω1Ζ-25Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του Δήμου ΚΗΥ3337

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του Δήμου ΚΗΥ3337
Ημ/νια: 05/09/2022 12:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΤΟΩ1Ζ-ΕΨ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 05/09/2022 12:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΧΒΩ1Ζ-ΛΛΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 05/09/2022 12:33:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΛΔΩ1Ζ-ΒΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Στυλίδας (συνεχιζόμενο)

Θέμα: Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Στυλίδας (συνεχιζόμενο)
Ημ/νια: 05/09/2022 12:05:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΗΩΩ1Ζ-Α6Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου ανανέωσης συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης" περιόδου 2022-2023 (πρώην "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής")
Ημ/νια: 05/09/2022 08:30:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΝΙΩ1Ζ-2ΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/06/2022 έως 14/07/2022

Θέμα: Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/06/2022 έως 14/07/2022
Ημ/νια: 02/09/2022 17:13:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΑΔΩ1Ζ-Α42
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων»
Ημ/νια: 01/09/2022 13:09:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΟΕΩ1Ζ-Λ2Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου του Παιδικού Σταθμού Στυλίδας για την προσαρμογή στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2107. Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.

Θέμα: Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντα χώρου του Παιδικού Σταθμού Στυλίδας για την προσαρμογή στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2107. Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.
Ημ/νια: 01/09/2022 13:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΨ5Ω1Ζ-9ΦΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (156 - 23/2/2022) Ταχυδρομικά Τέλη

Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (156 - 23/2/2022) Ταχυδρομικά Τέλη
Ημ/νια: 01/09/2022 12:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦΜΩ1Ζ-ΙΩ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από δικαίωμα χρήσης οστεοθήκης στο Κοιμητήριο Ραχών λόγω μη χρήσης της)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από δικαίωμα χρήσης οστεοθήκης στο Κοιμητήριο Ραχών λόγω μη χρήσης της)
Ημ/νια: 01/09/2022 12:33:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΙ6Ω1Ζ-ΞΧ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για χορτοκοπτικά μηχανήματα και αλυσοπρίονα

Θέμα: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για χορτοκοπτικά μηχανήματα και αλυσοπρίονα
Ημ/νια: 01/09/2022 12:20:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ9ΙΩ1Ζ-Χ7Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 01/09/2022 12:15:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΣΕΩ1Ζ-ΥΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 01/09/2022 12:14:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΡΟΩ1Ζ-ΦΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 01/09/2022 12:13:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ0ΤΩ1Ζ-Ε4Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 01/09/2022 12:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΝ6Ω1Ζ-ΥΥ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 01/09/2022 12:11:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΓ4Ω1Ζ-Ρ6Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες