Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο προσκλήσεων του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο προσκλήσεων του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"
Ημ/νια: 30/03/2022 13:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ2ΦΩ1Ζ-Ε46
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 43: «΄Εγκριση παράτασης διάρκειας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, οι οποίες έχουν συναφθεί στο Δήμο μας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Α΄ 214), για την αποτροπή της διάδοσης...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 43: «΄Εγκριση παράτασης διάρκειας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, οι οποίες έχουν συναφθεί στο Δήμο μας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Α΄ 214), για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.5.2022»
Ημ/νια: 30/03/2022 13:11:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΖΡΩ1Ζ-ΥΕΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημιώση Ληξιαρχών μηνός Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: Αποζημιώση Ληξιαρχών μηνός Δεκεμβρίου 2021
Ημ/νια: 30/03/2022 13:04:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 917ΘΩ1Ζ-4ΕΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Πελασγίας
Ημ/νια: 30/03/2022 13:03:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Γ6Ω1Ζ-ΝΝΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από έλεγχο και χλωρίωση δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από έλεγχο και χλωρίωση δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 30/03/2022 13:01:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΘΜΩ1Ζ-ΗΙ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση πρακτικογράφου μηνός Δεκεμβρίου 2021

Θέμα: Αποζημίωση πρακτικογράφου μηνός Δεκεμβρίου 2021
Ημ/νια: 30/03/2022 12:49:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΔΩΩ1Ζ-ΔΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 30/03/2022 12:48:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΒΕΩ1Ζ-ΧΣΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Εχιναίων

Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών ΔΕ Εχιναίων
Ημ/νια: 30/03/2022 12:45:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΔ7Ω1Ζ-20Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
Ημ/νια: 29/03/2022 14:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΑΦΩ1Ζ-82Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Ημ/νια: 29/03/2022 14:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛΘΩ1Ζ-ΗΙ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ημ/νια: 29/03/2022 14:12:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ07ΜΩ1Ζ-6ΧΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κ. Παλαιοκερασιάς. Χρηματοδότηση: ΙΑΝΟΣ ΣΑΕ055-00005

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών υδρομάστευσης στη θέση Κεφαλόβρυσο της Κ. Παλαιοκερασιάς. Χρηματοδότηση: ΙΑΝΟΣ ΣΑΕ055-00005
Ημ/νια: 29/03/2022 14:06:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΘΠΩ1Ζ-ΩΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από Εκσυγχρονισμό δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού και αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από Εκσυγχρονισμό δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού και αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 29/03/2022 13:51:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΙ5Ω1Ζ-ΦΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
Ημ/νια: 29/03/2022 13:49:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΘ4Ω1Ζ-2Θ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από προμήθεια ειδών φαρμακείου Βρεφονηπιακού Σταθμού

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από προμήθεια ειδών φαρμακείου Βρεφονηπιακού Σταθμού
Ημ/νια: 29/03/2022 13:43:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ06ΟΩ1Ζ-ΡΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από υλικά φαρμακείου

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από υλικά φαρμακείου
Ημ/νια: 29/03/2022 13:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Γ9Ω1Ζ-3Ε8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
Ημ/νια: 29/03/2022 13:36:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ8ΚΩ1Ζ-ΣΦΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από συνδρομές internet

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από συνδρομές internet
Ημ/νια: 29/03/2022 13:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ5ΙΩ1Ζ-Ρ40
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού

Θέμα: Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού
Ημ/νια: 28/03/2022 12:45:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΩ3Ω1Ζ-Ο9Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ηλεκτροδότηση μεταλλικών οικίσκων

Θέμα: Ηλεκτροδότηση μεταλλικών οικίσκων
Ημ/νια: 28/03/2022 12:37:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΒΑΩ1Ζ-6Θ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες