Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/07/2022 έως 14/08/2022

Θέμα: Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 6945084226 για την περίοδο από 15/07/2022 έως 14/08/2022
Ημ/νια: 08/09/2022 12:40:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ5ΜΩ1Ζ-ΓΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 2238300944 από 01/07/2022 έως 31/07/2022

Θέμα: Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 2238300944 από 01/07/2022 έως 31/07/2022
Ημ/νια: 08/09/2022 12:18:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΕΗΩ1Ζ-ΥΧΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Αυλακίου

Θέμα: Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ στην Τ.Κ. Αυλακίου
Ημ/νια: 08/09/2022 08:41:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΡΠΩ1Ζ-7ΗΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet back up 04/07/2022 έως 03/08/2022

Θέμα: Συνδρομές Internet back up 04/07/2022 έως 03/08/2022
Ημ/νια: 07/09/2022 14:53:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9639Ω1Ζ-ΝΒΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη
Ημ/νια: 07/09/2022 14:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΙΒΩ1Ζ-2Ο0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη
Ημ/νια: 07/09/2022 13:43:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓΝΩ1Ζ-ΝΑ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 01/07/2022 έως 31/07/2022 ( Σύζευξις-Ψηφιακή)

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 01/07/2022 έως 31/07/2022 ( Σύζευξις-Ψηφιακή)
Ημ/νια: 07/09/2022 13:25:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ80ΚΩ1Ζ-Φ5Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου και κτιρίου ΟΣΚ

Θέμα: Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου και κτιρίου ΟΣΚ
Ημ/νια: 07/09/2022 11:59:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΦ0Ω1Ζ-ΤΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έναντι λογαριασμού μηνός Αυγούστου 2022

Θέμα: Έναντι λογαριασμού μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 07/09/2022 09:48:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΤΨΩ1Ζ-Ζ4Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στην τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας περιόδου 27/8/2022-26/9/2022

Θέμα: Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στην τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας περιόδου 27/8/2022-26/9/2022
Ημ/νια: 07/09/2022 09:44:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ9ΙΩ1Ζ-ΩΓΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 2ου και τελικού λογαριασμού έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αχινού" (συνεχιζόμενο) ΠΔΕ

Θέμα: Εξόφληση 2ου και τελικού λογαριασμού έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αχινού" (συνεχιζόμενο) ΠΔΕ
Ημ/νια: 07/09/2022 09:07:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΟΩΩ1Ζ-5Σ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 1ου λογαριασμού έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αχινού" (συνεχιζόμενο).

Θέμα: Εξόφληση 1ου λογαριασμού έργου "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αχινού" (συνεχιζόμενο).
Ημ/νια: 07/09/2022 09:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΓΨΩ1Ζ-ΓΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης μηνός Ιουλίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας ύδρευσης μηνός Ιουλίου 2022
Ημ/νια: 06/09/2022 17:58:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 901ΘΩ1Ζ-ΝΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από δικαίωμα χρήσης οστεοθήκης στο Κοιμητήριο Ραχών λόγω μη χρήσης της)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές (Επιστροφή ποσού από δικαίωμα χρήσης οστεοθήκης στο Κοιμητήριο Ραχών λόγω μη χρήσης της)
Ημ/νια: 06/09/2022 14:50:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΠΙΩ1Ζ-ΖΡ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 145: Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του Υποέργου 1 για την υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιακή Διαδραστική Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας»...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 145: Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του Υποέργου 1 για την υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιακή Διαδραστική Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας» της Πράξης «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας».
Ημ/νια: 06/09/2022 14:27:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΡΑΩ1Ζ-6ΨΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 144: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 144: Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 06/09/2022 13:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩ1Ζ-ΞΛΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΙ 5950 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΙ 5950 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 06/09/2022 13:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η8ΖΩ1Ζ-ΦΦ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΙ 5950 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΙ 5950 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 06/09/2022 13:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Χ4Ω1Ζ-ΞΙΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2792 αυτοκινήτου του Δήμου

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2792 αυτοκινήτου του Δήμου
Ημ/νια: 06/09/2022 13:33:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛ5Ω1Ζ-ΩΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
Ημ/νια: 06/09/2022 13:30:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΝΜΩ1Ζ-ΓΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness