Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξοδα κίνησης Προέδρων κοινοτήτων Αυγούστου 2022

Θέμα: Εξοδα κίνησης Προέδρων κοινοτήτων Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 09/09/2022 22:19:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΗΓΩ1Ζ-ΒΥΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/09/2022 22:09:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΕΞ2ΨΩ1Ζ-Ζ50
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/09/2022 21:57:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΔΥΩ1Ζ-ΜΝ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/09/2022 21:48:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε9ΦΩΩ1Ζ-ΨΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/09/2022 21:16:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ743Ω1Ζ-730
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/09/2022 21:03:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Η1Ω1Ζ-3ΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/09/2022 20:41:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΝΗ3Ω1Ζ-Η39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/09/2022 20:29:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚΖΒΩ1Ζ-421
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών.

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών.
Ημ/νια: 09/09/2022 20:14:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ε7ΞΝΩ1Ζ-ΟΨΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια φωτιστικών ιστών

Θέμα: Προμήθεια φωτιστικών ιστών
Ημ/νια: 09/09/2022 13:08:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΚΩΩ1Ζ-ΟΛ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια φωτιστικών ιστών

Θέμα: Προμήθεια φωτιστικών ιστών
Ημ/νια: 09/09/2022 13:03:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΝ9Ω1Ζ-Ρ9Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 09/09/2022 12:54:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΗ1Ω1Ζ-84Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αξιολόγηση κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Θέμα: Αξιολόγηση κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 09/09/2022 11:06:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω80ΝΩ1Ζ-07Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στην Ανώνυμη Εταιρεία Γ.ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ Α.Ε.

Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στην Ανώνυμη Εταιρεία Γ.ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗ Α.Ε.
Ημ/νια: 09/09/2022 10:54:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΑΗΩ1Ζ-Ρ21
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 239/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού περιβάλλοντος από τον Αναπτυξιακό οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» προς το Δήμο Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 239/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προστασίας του αστικού περιβάλλοντος από τον Αναπτυξιακό οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» προς το Δήμο Στυλίδας»
Ημ/νια: 09/09/2022 08:13:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν1ΩΩ1Ζ-Ψ6Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 08/09/2022 14:22:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΤΖΩ1Ζ-ΣΙ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 08/09/2022 14:20:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΚΣΩ1Ζ-ΠΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 08/09/2022 14:18:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ24Ω1Ζ-8ΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 08/09/2022 14:15:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΥΡΩ1Ζ-6Ε8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετών δαπανών αριθ. 242/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετών δαπανών αριθ. 242/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών»
Ημ/νια: 08/09/2022 13:47:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΔ2Ω1Ζ-ΤΧΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness