Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet 12/12/21-14/1/22, 15/1/22-14/2/22, 15/2/22-14/3/22

Θέμα: Συνδρομές Internet 12/12/21-14/1/22, 15/1/22-14/2/22, 15/2/22-14/3/22
Ημ/νια: 08/04/2022 09:53:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΔΦΩ1Ζ-Υ27
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 08/04/2022 09:42:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΖΒΩ1Ζ-ΔΞ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μετάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Στυλίδας Ιωάννη Καλοδήμου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας

Θέμα: Μετάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Στυλίδας Ιωάννη Καλοδήμου σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
Ημ/νια: 07/04/2022 15:32:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΕΑΩ1Ζ-ΨΑ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/1/2022-28/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/1/2022-28/2/2022
Ημ/νια: 07/04/2022 14:47:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ1ΛΩ1Ζ-ΖΟ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/1/2022-28/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/1/2022-28/2/2022
Ημ/νια: 07/04/2022 14:36:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΛΣΩ1Ζ-Φ87
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16/12/2021-15/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16/12/2021-15/2/2022
Ημ/νια: 07/04/2022 14:15:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΥΡΩ1Ζ-5Ψ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16/12/2021-15/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16/12/2021-15/2/2022
Ημ/νια: 07/04/2022 13:50:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΕΗΩ1Ζ-ΦΩΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16/12/21-15/2/22

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 16/12/21-15/2/22
Ημ/νια: 07/04/2022 13:40:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΘΥΩ1Ζ-2Η5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/12/21-22/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/12/21-22/2/2022
Ημ/νια: 07/04/2022 13:32:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΩ3Ω1Ζ-6Ο3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/11/21-31/12/21 ΚΑΙ 1/1/22-28/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 1/11/21-31/12/21 ΚΑΙ 1/1/22-28/2/2022
Ημ/νια: 07/04/2022 13:16:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΝ5Ω1Ζ-ΣΧΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8/11/21-7/1/22 ΚΑΙ 8/1/22-7/3/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8/11/21-7/1/22 ΚΑΙ 8/1/22-7/3/2022
Ημ/νια: 07/04/2022 13:06:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΩΕΩ1Ζ-ΗΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας»
Ημ/νια: 07/04/2022 12:43:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΓΓΩ1Ζ-ΨΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων».

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων».
Ημ/νια: 06/04/2022 15:06:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ3ΛΩ1Ζ-9ΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 48: Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 48: Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 06/04/2022 15:03:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΕΖΞΩ1Ζ-8ΘΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας».

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας».
Ημ/νια: 06/04/2022 14:56:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Β1Ω1Ζ-Ζ4Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/2022
Ημ/νια: 06/04/2022 14:52:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΙΩΩ1Ζ-ΤΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 47: «΄Εγκριση προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022/Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 47: «΄Εγκριση προσλήψεων προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022/Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης»
Ημ/νια: 06/04/2022 14:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ734Ω1Ζ-Λ6Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/2022
Ημ/νια: 06/04/2022 14:03:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ01Ω1Ζ-2Ε9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/22

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/21-22/2/22
Ημ/νια: 06/04/2022 13:54:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Φ9Ω1Ζ-Η92
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/2021-22/2/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 23/10/21-22/12/21 ΚΑΙ 23/12/2021-22/2/2022
Ημ/νια: 06/04/2022 13:13:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΗ4Ω1Ζ-3ΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness