Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (135 - 22/2/2022) Υπερωρίες υπαλλήλου Δοικητικής Υπηρεσίας με σύμβαση ΙΔΑΧ μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (135 - 22/2/2022) Υπερωρίες υπαλλήλου Δοικητικής Υπηρεσίας με σύμβαση ΙΔΑΧ μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 13/09/2022 13:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΒΚΩ1Ζ-ΦΡ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (141 - 22/2/2022) Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (141 - 22/2/2022) Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 13/09/2022 13:02:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ83Ω1Ζ-17Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 13/09/2022 12:56:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΟΝΩ1Ζ-ΔΤ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (462 - 5/6/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΕΙΔΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (462 - 5/6/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΕΙΔΙΚΩΝ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 13/09/2022 12:50:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΗΥΩ1Ζ-Ξ4Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) πόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοοδσίας -Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλου του Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το μήνα Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) πόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοοδσίας -Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλου του Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το μήνα Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 13/09/2022 12:41:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ6ΙΩ1Ζ-ΞΜ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας ληξιαρχών -πρακτικογράφου μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας ληξιαρχών -πρακτικογράφου μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 13/09/2022 12:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 990ΘΩ1Ζ-ΛΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Υποδομής γηπέδου τένις Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Υποδομής γηπέδου τένις Στυλίδας»
Ημ/νια: 13/09/2022 12:07:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9695Ω1Ζ-ΚΤΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Σεπτεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Σεπτεμβρίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 13/09/2022 11:36:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΣΠΩ1Ζ-ΦΥ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 12/09/2022 12:04:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΙΠΩ1Ζ-Μ4Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 12/09/2022 11:57:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΣΡΩ1Ζ-20Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Στυλίδας»
Ημ/νια: 12/09/2022 11:45:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΣΓΩ1Ζ-5Α1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 12/09/2022 11:39:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΧΟΩ1Ζ-ΨΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δ.Α.Κ.

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δ.Α.Κ.
Ημ/νια: 12/09/2022 10:22:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚ1Ω1Ζ-6ΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας Βρεφονηπιακού Σταθμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας Βρεφονηπιακού Σταθμού
Ημ/νια: 12/09/2022 10:20:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ7ΓΩ1Ζ-ΧΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 243/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας Βρεφονηπιακού Σταθμού και Δ.Α.Κ.»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 243/2022 για τη δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας Βρεφονηπιακού Σταθμού και Δ.Α.Κ.»
Ημ/νια: 12/09/2022 09:52:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε6ΧΩ1Ζ-2ΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 12:Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος της νέας ...

Θέμα: ΑΠΟΦ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 12:Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος της νέας διευθύντριας του Λυκείου Στυλίδας.
Ημ/νια: 12/09/2022 07:53:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΩ2Ω1Ζ-ΡΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 11: Εξουσιοδότηση της νέας Διευθύντριας του Λυκείου Στυλίδας για ανάληψη χρημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Θέμα: ΑΠΟΦ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 11: Εξουσιοδότηση της νέας Διευθύντριας του Λυκείου Στυλίδας για ανάληψη χρημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Ημ/νια: 12/09/2022 07:49:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΗΔΩ1Ζ-8Γ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 10: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 13.503,92 € – Β΄ Δόση επιχορήγησης ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων...

Θέμα: ΑΠΟΦ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 10: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 13.503,92 € – Β΄ Δόση επιχορήγησης ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Ημ/νια: 12/09/2022 07:45:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Χ3Ω1Ζ-Ω44
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Αυγούστου με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 10/09/2022 19:55:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΣΤΩ1Ζ-ΨΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντιμισθία Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Αντιμισθία Ιουλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/09/2022 22:37:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΕΣΩΡΩ1Ζ-ΧΓΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες