Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου Στυλίδας που εκτελούν χρέη Ληξιάρχων καθώς και υπαλλήλου του Δήμου Στυλίδας που τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2023.

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου Στυλίδας που εκτελούν χρέη Ληξιάρχων καθώς και υπαλλήλου του Δήμου Στυλίδας που τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2023.
Ημ/νια: 01/12/2023 09:40:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΘΜΩ1Ζ-ΜΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Αυλακίου (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Αυλακίου (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 30/11/2023 13:45:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΧΞΩ1Ζ-ΕΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επικαιροποίηση και έγκριση αλλαγών στη 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού...

Θέμα: Επικαιροποίηση και έγκριση αλλαγών στη 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού, με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης
Ημ/νια: 30/11/2023 13:41:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΤΙΩ1Ζ-ΧΧΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο

Θέμα: Αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
Ημ/νια: 30/11/2023 12:28:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΚΑΩ1Ζ-ΟΩΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Αγίας Μαρίνας (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Αγίας Μαρίνας (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 30/11/2023 11:57:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΝΞΩ1Ζ-ΑΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Αγίας Μαρίνας (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Αγίας Μαρίνας (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 30/11/2023 11:40:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΦΑΩ1Ζ-90Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (Ετήσια συνδρομή στις βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr)

Θέμα: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα (Ετήσια συνδρομή στις βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr)
Ημ/νια: 30/11/2023 10:05:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΡΔΩ1Ζ-83Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Ανύδρου (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Ανύδρου (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 30/11/2023 09:36:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΔΙΩ1Ζ-Β3Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.(Βάϊος Μάργαρης- Δ.Ε Διοικητικού) Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»,Πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» - (Πρώην ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) Συγχρηματοδοτούμενος από...

Θέμα: Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.(Βάϊος Μάργαρης- Δ.Ε Διοικητικού) Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»,Πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» - (Πρώην ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020) Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ημ/νια: 30/11/2023 09:32:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ5ΙΩ1Ζ-ΣΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.(Ελένη Σαχίνη- Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών) Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»,Πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» - (Πρώην ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020...

Θέμα: Ανανέωση Σύμβασης Εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.(Ελένη Σαχίνη- Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών) Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»,Πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» - (Πρώην ΕΠ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020)Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ημ/νια: 30/11/2023 09:27:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΥΦΩ1Ζ-ΑΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 367/2023 για τη δαπάνη με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» και ειδικότερα για ετήσια συνδρομή στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr.

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 367/2023 για τη δαπάνη με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» και ειδικότερα για ετήσια συνδρομή στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ΔΗΜΟΣΝΕΤ και 4412.gr.
Ημ/νια: 30/11/2023 09:21:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΣΥΩ1Ζ-ΨΡ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 1ου λογαριασμου του έργου με τίτλο: "Συνοδά έργα Κεντρικής Πλατείας Στυλίδας". Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Εξόφληση 1ου λογαριασμου του έργου με τίτλο: "Συνοδά έργα Κεντρικής Πλατείας Στυλίδας". Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 29/11/2023 13:37:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΡ2Ω1Ζ-Ζ2Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΟΛΑΟΣ 2

Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΟΛΑΟΣ 2
Ημ/νια: 29/11/2023 12:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5Α4Ω1Ζ-Ι4Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ Ή ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ– ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ Ή ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ– ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ
Ημ/νια: 29/11/2023 10:24:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΖΘΩ1Ζ-ΡΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 29/11/2023 08:58:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΛΟΩ1Ζ-ΗΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 183:Έγκριση 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης, βαθμολόγησης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 183:Έγκριση 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης, βαθμολόγησης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 28/11/2023 14:39:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΨΟΩ1Ζ-Ο1Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση υπηρεσίας δημοσίευσης του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Ανάθεση υπηρεσίας δημοσίευσης του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 28/11/2023 14:18:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΡΠΩ1Ζ-82Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Στυλίδας (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Στυλίδας (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 28/11/2023 14:04:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ66Ω1Ζ-ΡΣΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 182: Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Στυλίδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους – Δ Κατανομή , (ΑΔΑ : Ψ15346ΜΤΛ6-ΠΥΤ).

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 182: Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Στυλίδας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους – Δ Κατανομή , (ΑΔΑ : Ψ15346ΜΤΛ6-ΠΥΤ).
Ημ/νια: 28/11/2023 13:43:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ65ΚΩ1Ζ-1ΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών κατστάσσεων (Δημοσίευση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022)

Θέμα: Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών κατστάσσεων (Δημοσίευση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022)
Ημ/νια: 28/11/2023 13:22:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΚΑΩ1Ζ-ΧΙΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες