Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενοικιάσεις κάδων ανοικτής σκάφης

Θέμα: Ενοικιάσεις κάδων ανοικτής σκάφης
Ημ/νια: 15/09/2022 11:57:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ27Ω1Ζ-ΦΗ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΧΙΝΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΧΙΝΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 15/09/2022 11:34:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΧΜΩ1Ζ-8Ω9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβούλιου και κτιρίου ΟΣΚ»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβούλιου και κτιρίου ΟΣΚ»
Ημ/νια: 15/09/2022 11:07:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΑ9Ω1Ζ-9ΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας

Θέμα: Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας
Ημ/νια: 15/09/2022 10:37:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ37Ω1Ζ-6Ε6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για ΣΑΕ 571 και κωδικό πράξης 2014ΣΕ57100004

Θέμα: Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για ΣΑΕ 571 και κωδικό πράξης 2014ΣΕ57100004
Ημ/νια: 15/09/2022 10:23:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΚ1Ω1Ζ-ΔΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Αντικατάσταση μέλους Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 15/09/2022 09:58:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΛΠΩ1Ζ-8Β7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2022

Θέμα: Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2022
Ημ/νια: 15/09/2022 09:45:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ97ΘΩ1Ζ-Δ22
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης

Θέμα: Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης
Ημ/νια: 15/09/2022 09:31:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΤΒΩ1Ζ-ΥΨ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού

Θέμα: Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού
Ημ/νια: 15/09/2022 09:22:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η5ΠΩ1Ζ-3ΚΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. Αλεξοπούλου Δέσποινα που λειτουργεί στον οικισμό «Βασιλική» στην Στυλίδα

Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. Αλεξοπούλου Δέσποινα που λειτουργεί στον οικισμό «Βασιλική» στην Στυλίδα
Ημ/νια: 14/09/2022 13:53:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΩΛΩ1Ζ-ΝΡΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. Μπουκόρου Μαρίας που λειτουργεί στην Στυλίδα

Θέμα: «Χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ. Μπουκόρου Μαρίας που λειτουργεί στην Στυλίδα
Ημ/νια: 14/09/2022 13:51:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ρ0Ω1Ζ-ΖΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 16/06/2022 έως 15/08/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 16/06/2022 έως 15/08/2022
Ημ/νια: 14/09/2022 11:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΘΝΩ1Ζ-ΖΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 148: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στην πρόσκληση με Κωδικό 88 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για χρηματοδότηση από τον άξονα...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 148: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στην πρόσκληση με Κωδικό 88 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα»
Ημ/νια: 14/09/2022 11:12:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΓΣΩ1Ζ-3ΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Παιδιάτρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Παιδιάτρου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 14/09/2022 10:44:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 698ΘΩ1Ζ-ΠΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 147: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στην πρόσκληση με Κωδικό 86 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 147: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στην πρόσκληση με Κωδικό 86 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» και έγκριση του σχετικού φακέλου έργου.
Ημ/νια: 14/09/2022 10:41:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΦΘΩ1Ζ-ΜΦ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη Κέντρου Κοινότηταας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε.περιόδου 1/7/2022-31/8/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη Κέντρου Κοινότηταας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε.περιόδου 1/7/2022-31/8/2022
Ημ/νια: 14/09/2022 10:31:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΕ8Ω1Ζ-Β4Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενοίκιο κτιρίου για το κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας περιόδου 7/6/2022-6/9/2022

Θέμα: Ενοίκιο κτιρίου για το κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας περιόδου 7/6/2022-6/9/2022
Ημ/νια: 14/09/2022 10:00:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Η1Ω1Ζ-ΜΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2022 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 2/2022 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣΑΣ).

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2022 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ 2/2022 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣΑΣ).
Ημ/νια: 14/09/2022 09:13:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΙΔΩ1Ζ-16Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών».

Θέμα: Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ξύλευση ψηλών δένδρων για μείωση κινδύνου πυρκαγιών».
Ημ/νια: 13/09/2022 15:03:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΩΑΩ1Ζ-Λ7Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων διοικητικής υπηρεσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων διοικητικής υπηρεσίας μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 13/09/2022 13:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ9ΑΩ1Ζ-ΔΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες