Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 188: Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 188: Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της Χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών αυτών της 15ης Οκτωβρίου 2023
Ημ/νια: 05/12/2023 12:59:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΓΙΩ1Ζ-1ΟΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 933

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 933
Ημ/νια: 05/12/2023 12:55:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΓΒΩ1Ζ-1ΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1108

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1108
Ημ/νια: 05/12/2023 12:53:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΩΔΩ1Ζ-ΗΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Αχλαδίου (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Αχλαδίου (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 05/12/2023 12:41:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ36Ω1Ζ-ΠΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΜΕ 91724)

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΜΕ 91724)
Ημ/νια: 04/12/2023 14:32:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6430Ω1Ζ-30Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Όχημα ΚΗΙ 5933)

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Όχημα ΚΗΙ 5933)
Ημ/νια: 04/12/2023 14:21:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α6ΤΩ1Ζ-ΡΘΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΙ 5933)

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΙ 5933)
Ημ/νια: 04/12/2023 14:20:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΝΝΩ1Ζ-Θ0Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια άμμου»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια άμμου»
Ημ/νια: 04/12/2023 14:15:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 935ΥΩ1Ζ-5ΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Θέμα: Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Ημ/νια: 04/12/2023 14:06:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΗΟΩ1Ζ-ΠΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου»
Ημ/νια: 04/12/2023 12:01:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΛΨΩ1Ζ-ΓΑ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1023

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1023
Ημ/νια: 04/12/2023 11:05:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΚΗΩ1Ζ-ΤΓΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Νεράιδας (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Νεράιδας (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 01/12/2023 14:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΙΓΩ1Ζ-ΕΑΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Λογγιτσίου (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Λογγιτσίου (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 01/12/2023 12:38:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6694Ω1Ζ-Τ89
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά εξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπάλλήλων

Θέμα: Οδοιπορικά εξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπάλλήλων
Ημ/νια: 01/12/2023 12:05:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΨ4Ω1Ζ-ΞΛΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2023

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2023
Ημ/νια: 01/12/2023 12:05:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΨ6Ω1Ζ-ΜΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023.
Ημ/νια: 01/12/2023 11:58:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ0ΓΩ1Ζ-Ω67
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2023

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2023
Ημ/νια: 01/12/2023 11:28:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ76Ω1Ζ-ΧΜΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 01/09/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 01/09/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 01/12/2023 10:54:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ74Ω1Ζ-ΔΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας του αυτοτελούς τμήματος ΚΕΠ Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο 2023

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας του αυτοτελούς τμήματος ΚΕΠ Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο 2023
Ημ/νια: 01/12/2023 10:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΒΞΩ1Ζ-ΟΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2023

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2023
Ημ/νια: 01/12/2023 09:48:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΓΤΩ1Ζ-ΣΘΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness