Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Α/ΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡ: Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για καταστροφή υλικού των Σχολικών Μονάδων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: Α/ΘΜΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡ: Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για καταστροφή υλικού των Σχολικών Μονάδων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 20/09/2022 13:37:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΕΑΩ1Ζ-ΑΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Αυγούστου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 20/09/2022 13:33:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω8ΝΩ1Ζ-6ΑΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες μηνός Αυγούστου 2022

Θέμα: Υπερωρίες μηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 20/09/2022 13:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΞΔΩ1Ζ-3Ε6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας Α΄ εξαμήνου 2022

Θέμα: Δαπάνες μεταφοράς λυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό Λαμίας Α΄ εξαμήνου 2022
Ημ/νια: 19/09/2022 13:43:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β4ΑΩ1Ζ-0Τ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 621

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 3% ΝΕΟ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 621
Ημ/νια: 19/09/2022 13:19:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΩΚΩ1Ζ-ΡΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία Ραχών) λόγω επικείμενης έναρξης εργασιών για την δημιουργία Πολυδύναμου Πολυιατρείου στο χώρο του πρώην συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ραχών (Παραλία Ραχών)

Θέμα: Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία Ραχών) λόγω επικείμενης έναρξης εργασιών για την δημιουργία Πολυδύναμου Πολυιατρείου στο χώρο του πρώην συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ραχών (Παραλία Ραχών)
Ημ/νια: 19/09/2022 12:13:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛ1Ω1Ζ-ΔΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)

Θέμα: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσίευση κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)
Ημ/νια: 19/09/2022 10:50:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΝΣΩ1Ζ-58Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης

Θέμα: Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης
Ημ/νια: 19/09/2022 09:48:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΟ4Ω1Ζ-7ΛΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 19/09/2022 09:07:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Λ1Ω1Ζ-ΩΧΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 21: Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία Ραχών) λόγω επικείμενης έναρξης εργασιών για την δημιουργία Πολυδύναμου Πολυιατρείου στο χώρο του πρώην συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ραχών (Παραλία Ραχών)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 21: Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Ραχών (Παραλία Ραχών) λόγω επικείμενης έναρξης εργασιών για την δημιουργία Πολυδύναμου Πολυιατρείου στο χώρο του πρώην συνεταιριστικού ελαιοτριβείου Ραχών (Παραλία Ραχών)
Ημ/νια: 16/09/2022 12:20:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 614ΖΩ1Ζ-ΦΧΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 16/09/2022 11:12:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΡΑΩ1Ζ-ΨΜ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 16/09/2022 11:11:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ40Ω1Ζ-ΛΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ

Θέμα: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ
Ημ/νια: 16/09/2022 11:09:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ91Ω1Ζ-ΤΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είπσραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 16/09/2022 10:23:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΜ2Ω1Ζ-ΞΕ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 16/09/2022 10:19:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ1ΠΩ1Ζ-ΡΣ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ

Θέμα: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ
Ημ/νια: 16/09/2022 10:13:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΘΞΩ1Ζ-ΜΑΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 16/09/2022 09:02:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ09ΧΩ1Ζ-06Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 16/09/2022 08:46:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΠΗΩ1Ζ-ΞΟΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά Τέλη Μμηνός Αυγούστου 2022

Θέμα: Ταχυδρομικά Τέλη Μμηνός Αυγούστου 2022
Ημ/νια: 16/09/2022 08:38:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Χ9Ω1Ζ-ΡΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ ΔΕ Εχιναίων

Θέμα: Προμήθεια υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ ΔΕ Εχιναίων
Ημ/νια: 15/09/2022 14:30:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΖΩΩ1Ζ-Μ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness