Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης - Υποέργο 2 της πράξης "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας" - Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Θέμα: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης - Υποέργο 2 της πράξης "Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας" - Χρηματοδότηση: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
Ημ/νια: 14/04/2022 11:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΝΩ1Ζ-ΣΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σκυλοτροφής

Θέμα: Προμήθεια σκυλοτροφής
Ημ/νια: 14/04/2022 11:48:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ8ΚΩ1Ζ-ΤΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προγραμματική σύμβαση με ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. για υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προγραμματική σύμβαση με ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. για υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 13/04/2022 14:55:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω36ΑΩ1Ζ-Ι43
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/04/2022 14:51:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΨΚΩ1Ζ-Ε8Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντιμισθία μηνός Μαρτίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Αντιμισθία μηνός Μαρτίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 13/04/2022 14:42:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΦΧΩ1Ζ-ΝΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1328 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1328 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 13/04/2022 14:39:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΡΜΩ1Ζ-40Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1328 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1328 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 13/04/2022 14:38:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΘΑΩ1Ζ-Χ7Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3301

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3301
Ημ/νια: 13/04/2022 14:37:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΨΥΩ1Ζ-ΛΕΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3337, ΚΗΙ 5954

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3337, ΚΗΙ 5954
Ημ/νια: 13/04/2022 14:30:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΚΦΩ1Ζ-6ΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΥ 3301 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΥ 3301 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 13/04/2022 14:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΤΩΩ1Ζ-ΞΦΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων ΚΗΥ3337, ΚΗΙ 5954 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων ΚΗΥ3337, ΚΗΙ 5954 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 13/04/2022 14:28:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε84Ω1Ζ-ΣΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 13/04/2022 13:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Γ8Ω1Ζ-3Ι3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 12/04/2022 14:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΝΗΩ1Ζ-Ι07
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 12/04/2022 14:32:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΗΝΩ1Ζ-Φ8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Λογισμικού εφαρμογών Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Συντήρηση Λογισμικού εφαρμογών Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 12/04/2022 14:31:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΝΗΩ1Ζ-2ΝΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου ΔΕ Εχιναίων

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου ΔΕ Εχιναίων
Ημ/νια: 12/04/2022 14:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΠΝΩ1Ζ-5Ρ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού ΔΕ Εχιναίων

Θέμα: Συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισμού ΔΕ Εχιναίων
Ημ/νια: 12/04/2022 14:14:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ7ΩΩ1Ζ-Θ6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Λογισμικού εφαρμογών ΔΕ Εχιναίων

Θέμα: Συντήρηση Λογισμικού εφαρμογών ΔΕ Εχιναίων
Ημ/νια: 12/04/2022 14:12:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ1ΞΩ1Ζ-ΒΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 12/04/2022 13:49:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ8ΠΩ1Ζ-ΚΚ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Λογισμικού εφαρμογών Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Συντήρηση Λογισμικού εφαρμογών Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 12/04/2022 13:48:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΓΓΩ1Ζ-ΝΕΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες