Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων έτους 2024

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων έτους 2024
Ημ/νια: 07/12/2023 14:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΕΣΩ1Ζ-ΟΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση δημοτικού φωτισμού (Διαφορά κατόπιν απολογισμού έργου παραλλαγής δικτύου μέσης τάσης στην Κοινότητα Βαθυκοίλου)

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση δημοτικού φωτισμού (Διαφορά κατόπιν απολογισμού έργου παραλλαγής δικτύου μέσης τάσης στην Κοινότητα Βαθυκοίλου)
Ημ/νια: 07/12/2023 14:04:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Η0Ω1Ζ-5Ω6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτική εισφορά (20€) ανά εργαζόμενο για τον ειδικό λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ)

Θέμα: Εργοδοτική εισφορά (20€) ανά εργαζόμενο για τον ειδικό λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ)
Ημ/νια: 07/12/2023 13:50:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΟΗΩ1Ζ-2ΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ απο έσοδα ΤΑΠ)

Θέμα: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ απο έσοδα ΤΑΠ)
Ημ/νια: 07/12/2023 13:22:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ9ΝΩ1Ζ-ΤΑ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΜΝΩ1Ζ-9ΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:38:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ10Ω1Ζ-6Ρ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/07/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/07/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:30:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Σ3Ω1Ζ-Ξ35
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/07/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/07/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:23:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΑ3Ω1Ζ-ΘΗΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:13:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΓ1Ω1Ζ-ΑΘΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 13:04:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΦΚΩ1Ζ-ΗΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση Ληξιάρχων από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Αποζημίωση Ληξιάρχων από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 12:34:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ1ΖΩ1Ζ-2Α2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση πρακτικογράφου από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Αποζημίωση πρακτικογράφου από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 12:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΝ4Ω1Ζ-ΗΥΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οδοιπορικά έξοδα και Αποζήμίωση Μετακίνησης Υπαλλήλων

Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και Αποζήμίωση Μετακίνησης Υπαλλήλων
Ημ/νια: 06/12/2023 12:05:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔΣΩ1Ζ-ΝΚ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (633 - 1/12/2023) Οδοιπορικά εξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπάλλήλων

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (633 - 1/12/2023) Οδοιπορικά εξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπάλλήλων
Ημ/νια: 06/12/2023 11:29:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΜΟΩ1Ζ-Ψ3Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Σπαρτιάς (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Σπαρτιάς (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 05/12/2023 14:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π4ΠΩ1Ζ-ΧΥ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 191: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 191: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 05/12/2023 14:24:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΘΨΩ1Ζ-22Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Παλαιοκερασιάς (Πάγια Προκαταβολή)

Θέμα: Αποψίλωση και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων κοινότητας Παλαιοκερασιάς (Πάγια Προκαταβολή)
Ημ/νια: 05/12/2023 13:55:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΤ1Ω1Ζ-865
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 190: Εξειδίκευση πίστωσης για την μίσθωση του Μ.Ε 127977 γερανοφόρου μηχανήματος καθώς και την μίσθωση ελαστιχοφόρου φορτωτή από 101 έως 180 HP, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 190: Εξειδίκευση πίστωσης για την μίσθωση του Μ.Ε 127977 γερανοφόρου μηχανήματος καθώς και την μίσθωση ελαστιχοφόρου φορτωτή από 101 έως 180 HP, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
Ημ/νια: 05/12/2023 13:51:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΓΞΩ1Ζ-ΓΧΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 189: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 189: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2024
Ημ/νια: 05/12/2023 13:24:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΚΜΩ1Ζ-ΙΧΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2023 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2023 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 05/12/2023 13:08:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ96Ω1Ζ-ΘΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες