Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών

Θέμα: Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών
Ημ/νια: 27/06/2022 11:33:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6202Ω1Ζ-3ΧΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 163/2022 για «Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 163/2022 για «Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών»
Ημ/νια: 27/06/2022 11:25:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν3ΒΩ1Ζ-ΠΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αξιολόγηση κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ

Θέμα: Αξιολόγηση κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ
Ημ/νια: 27/06/2022 10:45:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ1ΔΩ1Ζ-ΒΡ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη Δ.Ε Πελασγίας για το χρονικό διάστημα από 16-04-2022 έως 15-06-2022

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη Δ.Ε Πελασγίας για το χρονικό διάστημα από 16-04-2022 έως 15-06-2022
Ημ/νια: 24/06/2022 12:00:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε2ΡΩ1Ζ-ΠΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Χρηματοδότηση Έργων/Δράσεων του Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη Χρηματοδότηση Έργων/Δράσεων του Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 24/06/2022 11:26:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Φ8Ω1Ζ-ΖΓ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 24/06/2022 11:20:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ90Ω1Ζ-684
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζήμιωση Υπερωριών μηνός Μαΐου 2022

Θέμα: Αποζήμιωση Υπερωριών μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 24/06/2022 10:41:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔΤΩ1Ζ-Ν9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 24/06/2022 10:02:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΩΣΩ1Ζ-8ΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 24/06/2022 09:58:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΦ9Ω1Ζ-Κ5Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 24/06/2022 09:53:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ7ΡΩ1Ζ-3Ο6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 24/06/2022 09:48:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΜΞΩ1Ζ-Η7Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επικαιροποίηση μελέτης για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Θέμα: Επικαιροποίηση μελέτης για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Στυλίδας. Χρηματοδότηση: Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Ημ/νια: 24/06/2022 09:45:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΩ1Ζ-Ω5Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση Υπερωριών Μαΐου 2022

Θέμα: Αποζημίωση Υπερωριών Μαΐου 2022
Ημ/νια: 24/06/2022 09:17:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΠΠΩ1Ζ-ΦΘ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιαρχών μηνός Μαΐου 2022

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιαρχών μηνός Μαΐου 2022
Ημ/νια: 22/06/2022 14:48:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ7ΘΩ1Ζ-9Ε5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαΐου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφρών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαΐου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφρών
Ημ/νια: 22/06/2022 13:51:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΔΦΩ1Ζ-116
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός οικοπέδων σε εφαρμογή του άρθρου 94 παρ. 1.26 του Ν.3852/2010. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θέμα: Καθαρισμός οικοπέδων σε εφαρμογή του άρθρου 94 παρ. 1.26 του Ν.3852/2010. Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ημ/νια: 22/06/2022 12:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΓ4Ω1Ζ-ΟΥΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 22/06/2022 10:48:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΧΤΩ1Ζ-Μ9Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 94: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 94: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.
Ημ/νια: 22/06/2022 10:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ22Ω1Ζ-5ΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Β΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόδοση Β΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 22/06/2022 09:52:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΞΥΩ1Ζ-ΡΩ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 93: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 93: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 22/06/2022 09:48:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ7ΠΩ1Ζ-50Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness