Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 11/12/2023 13:59:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛ05Ω1Ζ-8ΑΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 195:«Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 195:«Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής ».
Ημ/νια: 11/12/2023 13:56:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΣΞΩ1Ζ-ΟΦΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 11/12/2023 13:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΡ0Ω1Ζ-ΣΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Χρεολύσιο δόσης μηνός Δεκεμβρίου 2023 για την αποπληρωμή δανείου πρώην Δήμου Εχιναίων)

Θέμα: Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Χρεολύσιο δόσης μηνός Δεκεμβρίου 2023 για την αποπληρωμή δανείου πρώην Δήμου Εχιναίων)
Ημ/νια: 11/12/2023 13:34:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΩΠΩ1Ζ-Φ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 194: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 194: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής ».
Ημ/νια: 11/12/2023 13:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΥΩ1Ζ-1ΙΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Όχημα ΚΗΙ 5954)

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Όχημα ΚΗΙ 5954)
Ημ/νια: 08/12/2023 14:28:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΚΕΩ1Ζ-6ΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΙ 5954)

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΙ 5954)
Ημ/νια: 08/12/2023 14:16:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΝΣΩ1Ζ-ΚΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων

Θέμα: Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 08/12/2023 12:27:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΠΤΩ1Ζ-4ΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Ημ/νια: 08/12/2023 12:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΧΤΩ1Ζ-ΩΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταεριο) για δικές τους υπηρεσίες

Θέμα: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταεριο) για δικές τους υπηρεσίες
Ημ/νια: 08/12/2023 12:25:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΨΘΩ1Ζ-3ΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ απο έσοδα ΤΑΠ)

Θέμα: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ απο έσοδα ΤΑΠ)
Ημ/νια: 08/12/2023 12:24:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΚΜΩ1Ζ-ΛΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης) έτους 2022

Θέμα: Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης) έτους 2022
Ημ/νια: 08/12/2023 11:41:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ3ΟΩ1Ζ-ΚΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Ημ/νια: 08/12/2023 11:03:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ8ΚΩ1Ζ-ΡΞΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταεριο) για δικές τους υπηρεσίες

Θέμα: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταεριο) για δικές τους υπηρεσίες
Ημ/νια: 08/12/2023 11:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΕ1Ω1Ζ-Ξ9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2024

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2024
Ημ/νια: 08/12/2023 10:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΠΒΩ1Ζ-Ν2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (177 - 31/1/2023) Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14)

Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (177 - 31/1/2023) Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14)
Ημ/νια: 07/12/2023 14:47:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ5ΥΩ1Ζ-ΖΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας από 22/11/2023 έως 21/12/2023

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας από 22/11/2023 έως 21/12/2023
Ημ/νια: 07/12/2023 14:45:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΕΕΩ1Ζ-ΟΒ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων
Ημ/νια: 07/12/2023 14:43:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΦ73Ω1Ζ-ΡΧ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2024

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2024
Ημ/νια: 07/12/2023 14:35:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΑΕΩ1Ζ-0ΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας από 27/11/2023 έως 16/12/2023

Θέμα: Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας από 27/11/2023 έως 16/12/2023
Ημ/νια: 07/12/2023 14:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΜΙΩ1Ζ-ΗΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες