Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Ιούνιο έτους 2022

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, επιστημονικού συνεργάτη και ειδικών συνεργατών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Ιούνιο έτους 2022
Ημ/νια: 01/06/2022 14:20:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ25Ω1Ζ-Κ4Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Ιούνιο έτους 2022

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Ιούνιο έτους 2022
Ημ/νια: 01/06/2022 13:51:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΚΓΩ1Ζ-Σ1Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ.AΠΟΦΑΣΗ 1-2022: Τακτοποίηση Τραπεζικών Λογαριασμών Σχολικών Κοινοτήτων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας – προσθήκη στοιχείων

Θέμα: Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ.AΠΟΦΑΣΗ 1-2022: Τακτοποίηση Τραπεζικών Λογαριασμών Σχολικών Κοινοτήτων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας – προσθήκη στοιχείων
Ημ/νια: 01/06/2022 12:50:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Η1Ω1Ζ-9Φ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης – Υποέργο 2 της πράξης “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδα”»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης – Υποέργο 2 της πράξης “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδα”»
Ημ/νια: 01/06/2022 09:53:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΨΒΩ1Ζ-ΟΔΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 8/2022: «Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 8/2022: «Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 31/05/2022 14:57:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΘΒΩ1Ζ-6ΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 7/2022:«Έγκριση κοπής δέντρων στο δήμο Στυλίδας για μείωση κινδύνου πυρκαγιών».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 7/2022:«Έγκριση κοπής δέντρων στο δήμο Στυλίδας για μείωση κινδύνου πυρκαγιών».
Ημ/νια: 31/05/2022 14:33:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΞ3Ω1Ζ-58Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 79: Τέλη και Δικαιώματα ύδρευσης - άρδευσης για το έτος 2022 και εφεξής.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 79: Τέλη και Δικαιώματα ύδρευσης - άρδευσης για το έτος 2022 και εφεξής.
Ημ/νια: 31/05/2022 13:19:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΒΑΩ1Ζ-73Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 31/05/2022 11:34:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΒΩ1Ζ-ΤΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Σχ. Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 9: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων κυλικείου Γυμνασίου και Λυκείου Στυλίδας.

Θέμα: Απόφαση Σχ. Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 9: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων κυλικείου Γυμνασίου και Λυκείου Στυλίδας.
Ημ/νια: 31/05/2022 11:24:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΣΟΩ1Ζ-Γ7Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Σχ. Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 8: Λήψη απόφασης σχετικά με την διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής 2238022308 του Γυμνασίου Στυλίδας.

Θέμα: Απόφαση Σχ. Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 8: Λήψη απόφασης σχετικά με την διακοπή της τηλεφωνικής γραμμής 2238022308 του Γυμνασίου Στυλίδας.
Ημ/νια: 31/05/2022 11:22:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΠΩ1Ζ-Υ3Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Σχ. Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 7: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 6.751,96 € – Συμπληρωματική Δόση επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων...

Θέμα: Απόφαση Σχ. Ε. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 7: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 6.751,96 € – Συμπληρωματική Δόση επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Ημ/νια: 31/05/2022 11:20:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΓ6Ω1Ζ-15Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2729, ΚΗΗ 2735, ΚΗΙ 5950, ΚΗΗ 2792

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2729, ΚΗΗ 2735, ΚΗΙ 5950, ΚΗΗ 2792
Ημ/νια: 31/05/2022 10:56:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΕΩΩ1Ζ-1Σ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων KHH 2729, KHH 2735, KHI 5950, KHH 2792 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων KHH 2729, KHH 2735, KHI 5950, KHH 2792 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 31/05/2022 10:55:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΧΘΩ1Ζ-938
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες μεταφοράς μεταφορικών μέσων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Υπηρεσίες μεταφοράς μεταφορικών μέσων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 30/05/2022 14:57:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8Ω4Ω1Ζ-ΝΩ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Βρεφονηπιακού Σταθμού

Θέμα: Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Βρεφονηπιακού Σταθμού
Ημ/νια: 30/05/2022 14:26:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΞΦΩ1Ζ-Σ1Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 30/05/2022 14:18:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 962ΡΩ1Ζ-23Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Απριλίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Απριλίου 2022
Ημ/νια: 30/05/2022 14:10:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΟΗΩ1Ζ-ΣΘΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 140/2022 για «Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 140/2022 για «Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών σε εξειδικευμένα θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 30/05/2022 14:02:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Χ4Ω1Ζ-ΧΒΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Απριλίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Απριλίου 2022
Ημ/νια: 30/05/2022 13:52:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΛΘΩ1Ζ-Ζ17
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων/δράσεων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Υπηρεσίες συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων/δράσεων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 30/05/2022 13:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΞΛΩ1Ζ-ΤΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες