Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των υπ’ αριθ. ΜΕ 91687, ΜΕ 73748, ΜΕ 59891, ΜΕ 44759, ΜΕ 91724, ΜΕ 81916 και ΚΗΙ 5931 οχημάτων του Δήμου.

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των υπ’ αριθ. ΜΕ 91687, ΜΕ 73748, ΜΕ 59891, ΜΕ 44759, ΜΕ 91724, ΜΕ 81916 και ΚΗΙ 5931 οχημάτων του Δήμου.
Ημ/νια: 27/09/2023 14:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ42Ω1Ζ-ΛΞΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόγραμμα εκλογής για τις Δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Θέμα: Πρόγραμμα εκλογής για τις Δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
Ημ/νια: 27/09/2023 13:03:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ2ΑΩ1Ζ-Φ28
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόγραμμα εκλογής για τις Περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Θέμα: Πρόγραμμα εκλογής για τις Περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023
Ημ/νια: 27/09/2023 12:59:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Φ2Ω1Ζ-ΠΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: "Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Στυλίδας (Β' ΦΑΣΗ)". Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.

Θέμα: Εξόφληση 1ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: "Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Στυλίδας (Β' ΦΑΣΗ)". Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.
Ημ/νια: 27/09/2023 11:57:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΚΙΩ1Ζ-81Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΤΥ 1930)

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΤΥ 1930)
Ημ/νια: 27/09/2023 10:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΓΞΩ1Ζ-ΙΞΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΤΥ 1930)

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΤΥ 1930)
Ημ/νια: 27/09/2023 09:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΜ8Ω1Ζ-Σ9Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 01/07/2023 -31/08/2023 και από 16/07/2023 έως 15/09/2023

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 01/07/2023 -31/08/2023 και από 16/07/2023 έως 15/09/2023
Ημ/νια: 27/09/2023 07:59:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΡ2Ω1Ζ-Ι63
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 27/09/2023 07:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΖΦΩ1Ζ-ΠΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (Οχήματα ΚΗΙ 5933 & ΚΗΙ 5927)

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (Οχήματα ΚΗΙ 5933 & ΚΗΙ 5927)
Ημ/νια: 26/09/2023 13:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΑΛΩ1Ζ-ΞΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 12: «Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 12: «Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της δράσης εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων».
Ημ/νια: 26/09/2023 12:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΓΣΩ1Ζ-ΣΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 11: : «Εικοσαετή παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Γλύφας».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 11: : «Εικοσαετή παραχώρηση οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Γλύφας».
Ημ/νια: 26/09/2023 12:17:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 622ΤΩ1Ζ-Ω9Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (Οχήματα ΜΕ 85646, ΜΕ 139780 & ΚΗΥ 3293)

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (Οχήματα ΜΕ 85646, ΜΕ 139780 & ΚΗΥ 3293)
Ημ/νια: 26/09/2023 11:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΕ1Ω1Ζ-3ΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 26/09/2023 11:41:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΨ9Ω1Ζ-ΝΡΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΗ 2729)

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΗ 2729)
Ημ/νια: 26/09/2023 11:25:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΦΦΩ1Ζ-699
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (469 - 24/7/2023) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (469 - 24/7/2023) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 26/09/2023 11:13:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΡΧΩ1Ζ-ΒΒΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (435 - 7/7/2023) Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (435 - 7/7/2023) Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 26/09/2023 11:09:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΓ9Ω1Ζ-ΤΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Όχημα ΚΗΙ 1360)

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Όχημα ΚΗΙ 1360)
Ημ/νια: 26/09/2023 11:03:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΟ1Ω1Ζ-ΩΦ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων ( Όχημα ΚΗΙ 1360)

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων ( Όχημα ΚΗΙ 1360)
Ημ/νια: 26/09/2023 10:54:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΩΛΩ1Ζ-Ρ2Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα νομικών κσι συμβολαιογράφων

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα νομικών κσι συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 25/09/2023 14:36:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΓΗΩ1Ζ-0Ψ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 147: Έγκριση αιτήματος υποβολής τροποποίησης της πράξης: Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας και του τροποποιημένου τεχνικού δελτίου.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 147: Έγκριση αιτήματος υποβολής τροποποίησης της πράξης: Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας και του τροποποιημένου τεχνικού δελτίου.
Ημ/νια: 25/09/2023 13:17:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΛΓΩ1Ζ-47Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness