Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους»
Ημ/νια: 28/09/2022 11:41:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ0ΩΩ1Ζ-4ΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού

Θέμα: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού
Ημ/νια: 28/09/2022 11:25:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΡΥΩ1Ζ-9ΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού

Θέμα: Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού
Ημ/νια: 28/09/2022 10:54:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ε7ΣΩ1Ζ-ΜΞΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 153: Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας σε εκθέσεις.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 153: Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας σε εκθέσεις.
Ημ/νια: 27/09/2022 14:45:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΗΖΩ1Ζ-ΠΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 152: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 37.060,38€, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 152: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 37.060,38€, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2022 14:05:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΙΘΩ1Ζ-ΠΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.151:Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 1.546.200,00€, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.151:Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 1.546.200,00€, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2022 13:48:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΡ1Ω1Ζ-23Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση δημοτικού φωτισμού (Τοποθέτηση 1 απλό ΦΣ στη θέση Πάτη Φανός στην Τ.Κ. Γλύφας)

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση δημοτικού φωτισμού (Τοποθέτηση 1 απλό ΦΣ στη θέση Πάτη Φανός στην Τ.Κ. Γλύφας)
Ημ/νια: 27/09/2022 13:47:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ν5Ω1Ζ-ΛΤΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση δημοτικού φωτισμού (Επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 3 απλά ΦΣ στην Τ.Κ. Ραχών)

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση δημοτικού φωτισμού (Επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 στύλους και 3 απλά ΦΣ στην Τ.Κ. Ραχών)
Ημ/νια: 27/09/2022 12:54:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9967Ω1Ζ-ΘΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 150: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 353.620,40€, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακές και πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 150: Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, ύψους 353.620,40€, μεταξύ του Τ.Π.& Δ. και του Δήμου Στυλίδας, για την εκτέλεση του έργου «Ψηφιακές και πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Ημ/νια: 27/09/2022 12:49:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ4ΡΩ1Ζ-Η5Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνη ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου ύδρευσης. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Δαπάνη ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου ύδρευσης. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 27/09/2022 12:48:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΔΨΩ1Ζ-ΠΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσίευση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για μεταφορά λαϊκής αγοράς)

Θέμα: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δημοσίευση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για μεταφορά λαϊκής αγοράς)
Ημ/νια: 27/09/2022 12:42:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2Η5Ω1Ζ-ΤΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 149: 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 149: 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022
Ημ/νια: 27/09/2022 12:16:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΘΣΩ1Ζ-Α4Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης μηνών Ιουλίου - Αυγούστου

Θέμα: Συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης μηνών Ιουλίου - Αυγούστου
Ημ/νια: 27/09/2022 11:36:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΡΟΩ1Ζ-ΞΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 2ου λογαριασμού έργου Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Εξόφληση 2ου λογαριασμού έργου Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 26/09/2022 14:37:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ6ΝΩ1Ζ-ΒΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 26/09/2022 14:26:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ζ2Ω1Ζ-ΨΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών & Ιδίοι πόροι

Θέμα: Συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών & Ιδίοι πόροι
Ημ/νια: 26/09/2022 13:16:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ51Ω1Ζ-ΗΚΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση 10/2022 Συμβουλίου της Κοινότητας Πελασγίας "Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στην κα Χαλκιά Χρυσούλα"

Θέμα: Απόφαση 10/2022 Συμβουλίου της Κοινότητας Πελασγίας "Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων στην κα Χαλκιά Χρυσούλα"
Ημ/νια: 26/09/2022 13:01:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6316Ω1Ζ-8ΣΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί "Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων & περιβάλλοντα χώρου του Παιδικού Σταθμού Στυλίδας για την προσαρμογή του στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί "Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων & περιβάλλοντα χώρου του Παιδικού Σταθμού Στυλίδας για την προσαρμογή του στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017»"
Ημ/νια: 26/09/2022 11:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΡΗΩ1Ζ-3ΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών οδών»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός - Αποκατάσταση Αγροτικών οδών»
Ημ/νια: 26/09/2022 10:24:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΜ4Ω1Ζ-Ε58
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/09/2022 10:09:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΑΥΩ1Ζ-ΒΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness