Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 06/06/2022 10:52:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΧΚΩ1Ζ-Ι3Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων Οικονομικής υπηρεσίας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων Οικονομικής υπηρεσίας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ2022
Ημ/νια: 06/06/2022 10:47:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΝ5Ω1Ζ-ΙΙ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων διοικητικής υπηρεσίας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων διοικητικής υπηρεσίας μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 06/06/2022 10:43:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97Ξ0Ω1Ζ-5ΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας ληξιαρχών -πρακτικογράφου μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας ληξιαρχών -πρακτικογράφου μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 06/06/2022 10:39:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΒΝΩ1Ζ-3ΗΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοοδσίας -Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλου του Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το μήνα Ιούνιο 2022

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοοδσίας -Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλου του Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το μήνα Ιούνιο 2022
Ημ/νια: 06/06/2022 10:34:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΗΩΩ1Ζ-0ΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσιεύσεις άρθρων για δράσεις του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Δημοσιεύσεις άρθρων για δράσεις του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 03/06/2022 14:38:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΔΨΩ1Ζ-00Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ξυλείας

Θέμα: Προμήθεια ξυλείας
Ημ/νια: 03/06/2022 12:21:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΖΓΩ1Ζ-Τ38
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑκύρωσηΠαραστ. [433 - 30/5/2022] Προμήθεια ξυλείας λόγω διαπίστωσης λάθους στη διαδικασία ανάθεσης

Θέμα: ΑκύρωσηΠαραστ. [433 - 30/5/2022] Προμήθεια ξυλείας λόγω διαπίστωσης λάθους στη διαδικασία ανάθεσης
Ημ/νια: 03/06/2022 11:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΑΦΩ1Ζ-Θ9Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης. Αριθ. 1832-61/2022

Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης. Αριθ. 1832-61/2022
Ημ/νια: 03/06/2022 08:36:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΙ2Ω1Ζ-4ΣΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών περίφραξης

Θέμα: Προμήθεια υλικών περίφραξης
Ημ/νια: 03/06/2022 08:23:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΠ0Ω1Ζ-ΩΟ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ξυλείας

Θέμα: Προμήθεια ξυλείας
Ημ/νια: 02/06/2022 13:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ55Ω1Ζ-ΜΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σιδήρου

Θέμα: Προμήθεια σιδήρου
Ημ/νια: 02/06/2022 13:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ0ΒΩ1Ζ-ΠΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση-επέκταση δημοτικού φωτισμού (Τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 για ηλεκτροδότηση μεταλλικών οικίσκων στην κοινότητα Πελασγίας

Θέμα: Συντήρηση-επέκταση δημοτικού φωτισμού (Τοποθέτηση 1 μετρητή ΦΟΠ Νο 2.0 για ηλεκτροδότηση μεταλλικών οικίσκων στην κοινότητα Πελασγίας
Ημ/νια: 02/06/2022 12:44:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΡΣΩ1Ζ-Ε96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δημοσιεύσεις άρθρων για δράσεις του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Δημοσιεύσεις άρθρων για δράσεις του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 02/06/2022 12:36:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΣΤΩ1Ζ-ΝΩ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπων μηχανημάτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπων μηχανημάτων
Ημ/νια: 02/06/2022 12:32:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6895Ω1Ζ-6ΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 02/06/2022 12:28:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Η1Ω1Ζ-Σ3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων
Ημ/νια: 02/06/2022 11:35:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ79Ω1Ζ-5Ω9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων
Ημ/νια: 02/06/2022 11:34:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΜΘΩ1Ζ-ΣΔ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 02/06/2022 11:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ3ΔΩ1Ζ-ΡΛΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη φόρων, τελών, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη φόρων, τελών, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 02/06/2022 11:32:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7ΝΩ1Ζ-8Τ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες