Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ απο έσοδα ΤΑΠ)

Θέμα: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ απο έσοδα ΤΑΠ)
Ημ/νια: 08/12/2023 12:24:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΚΜΩ1Ζ-ΛΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης) έτους 2022

Θέμα: Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσης) έτους 2022
Ημ/νια: 08/12/2023 11:41:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ3ΟΩ1Ζ-ΚΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Ημ/νια: 08/12/2023 11:03:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ8ΚΩ1Ζ-ΡΞΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταεριο) για δικές τους υπηρεσίες

Θέμα: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταεριο) για δικές τους υπηρεσίες
Ημ/νια: 08/12/2023 11:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΕ1Ω1Ζ-Ξ9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2024

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2024
Ημ/νια: 08/12/2023 10:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΠΒΩ1Ζ-Ν2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (177 - 31/1/2023) Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14)

Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (177 - 31/1/2023) Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14)
Ημ/νια: 07/12/2023 14:47:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ5ΥΩ1Ζ-ΖΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας από 22/11/2023 έως 21/12/2023

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας από 22/11/2023 έως 21/12/2023
Ημ/νια: 07/12/2023 14:45:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΕΕΩ1Ζ-ΟΒ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων
Ημ/νια: 07/12/2023 14:43:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΦ73Ω1Ζ-ΡΧ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2024

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων έτους 2024
Ημ/νια: 07/12/2023 14:35:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΑΕΩ1Ζ-0ΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας από 27/11/2023 έως 16/12/2023

Θέμα: Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στη τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας από 27/11/2023 έως 16/12/2023
Ημ/νια: 07/12/2023 14:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΜΙΩ1Ζ-ΗΩ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων έτους 2024

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων έτους 2024
Ημ/νια: 07/12/2023 14:32:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΕΣΩ1Ζ-ΟΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση δημοτικού φωτισμού (Διαφορά κατόπιν απολογισμού έργου παραλλαγής δικτύου μέσης τάσης στην Κοινότητα Βαθυκοίλου)

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση δημοτικού φωτισμού (Διαφορά κατόπιν απολογισμού έργου παραλλαγής δικτύου μέσης τάσης στην Κοινότητα Βαθυκοίλου)
Ημ/νια: 07/12/2023 14:04:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Η0Ω1Ζ-5Ω6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτική εισφορά (20€) ανά εργαζόμενο για τον ειδικό λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ)

Θέμα: Εργοδοτική εισφορά (20€) ανά εργαζόμενο για τον ειδικό λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ)
Ημ/νια: 07/12/2023 13:50:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΟΗΩ1Ζ-2ΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ απο έσοδα ΤΑΠ)

Θέμα: Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕΔΕ απο έσοδα ΤΑΠ)
Ημ/νια: 07/12/2023 13:22:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ9ΝΩ1Ζ-ΤΑ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΜΝΩ1Ζ-9ΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:38:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ10Ω1Ζ-6Ρ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/07/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/07/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:30:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Σ3Ω1Ζ-Ξ35
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/07/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/07/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:23:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΑ3Ω1Ζ-ΘΗΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 14:13:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΓ1Ω1Ζ-ΑΘΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023

Θέμα: Υπερωρίες υπαλλήλων από 01/07/2023 έως 30/11/2023
Ημ/νια: 06/12/2023 13:04:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΦΚΩ1Ζ-ΗΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness