Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 21/11/2022 13:34:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ8ΦΩ1Ζ-ΨΒΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 21/11/2022 13:18:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΓΩΩ1Ζ-33Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 21/11/2022 13:12:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΘ7Ω1Ζ-4ΥΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτου ΚΗΙ 1360 των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, μηνός Σεπτεμβρίου 2022

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτου ΚΗΙ 1360 των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, μηνός Σεπτεμβρίου 2022
Ημ/νια: 21/11/2022 13:11:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΒΠΩ1Ζ-67Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 20: Απόφαση για την επισκευή – αντικατάσταση πλακιδίων Λυκείου Πελασγίας.

Θέμα: Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 20: Απόφαση για την επισκευή – αντικατάσταση πλακιδίων Λυκείου Πελασγίας.
Ημ/νια: 21/11/2022 07:22:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΦΚΩ1Ζ-9Ε1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 19: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. πρωτ. 10729/8-11-2022 αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. Πελασγιακός «Ακαδημία ποδοσφαίρου Πελασγίας» για παραχώρηση χώρου άθλησης Λυκείου Πελασγίας

Θέμα: Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 19: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. πρωτ. 10729/8-11-2022 αιτήσεως Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. Πελασγιακός «Ακαδημία ποδοσφαίρου Πελασγίας» για παραχώρηση χώρου άθλησης Λυκείου Πελασγίας
Ημ/νια: 18/11/2022 13:15:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ74ΒΩ1Ζ-3Τ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 18: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 6.481,79 € – Συμπληρωματική επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και...

Θέμα: Απόφαση Σχ. Επ. Δ/θμιας Εκπ/σης Νο 18: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 6.481,79 € – Συμπληρωματική επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2022 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης .
Ημ/νια: 18/11/2022 13:12:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΟ3Ω1Ζ-7ΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 3ου και τελικού λογαριασμού έργου "Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας". Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Εξόφληση 3ου και τελικού λογαριασμού έργου "Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Στυλίδας". Χρηματοδότηση: ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 18/11/2022 12:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΝΛΩ1Ζ-ΙΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/11/2022 12:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΧΣΩ1Ζ-ΧΥΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/11/2022 11:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ11Ω1Ζ-ΝΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/11/2022 11:07:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦ5Ω1Ζ-ΡΝΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης»
Ημ/νια: 18/11/2022 10:59:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6Ψ7Ω1Ζ-5ΣΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/11/2022 10:59:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΚΥΩ1Ζ-Π66
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια συστήματος για την χαρτογραφική απεικόνιση και στατιστική επεξεργασία των μετρητών ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/11/2022 10:45:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΝ2Ω1Ζ-31Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 18/11/2022 10:32:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΑΩΩ1Ζ-ΝΤ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (547 - 12/7/2022) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (547 - 12/7/2022) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 17/11/2022 14:52:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΙ3Ω1Ζ-1ΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (563 - 21/7/2022) Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης

Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (563 - 21/7/2022) Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης
Ημ/νια: 17/11/2022 14:51:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΜΠΩ1Ζ-8Χ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Συντήρηση κι επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 17/11/2022 14:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΔΚΩ1Ζ-ΚΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 17/11/2022 14:15:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΠΑΩ1Ζ-ΒΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη Κέντρου Κοινότηταας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. 1/9/-31/10/22

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη Κέντρου Κοινότηταας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. 1/9/-31/10/22
Ημ/νια: 17/11/2022 13:54:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ00Ω1Ζ-Χ6Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες