Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/07/2022 12:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΛΗΩ1Ζ-Τ52
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 20/07/2022 12:01:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΩΚΩ1Ζ-ΑΑ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/07/2022 11:57:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΜΝΩ1Ζ-Ο1Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 20/07/2022 11:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω4ΘΩ1Ζ-3ΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/07/2022 11:40:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β4ΠΩ1Ζ-2ΗΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 117: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 108 του Ν.4782/2021 προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 117: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 108 του Ν.4782/2021 προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €»
Ημ/νια: 19/07/2022 14:42:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 914ΝΩ1Ζ-3Λ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 113: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΣΠ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 113: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΣΠ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ»
Ημ/νια: 19/07/2022 14:03:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΑΓΩ1Ζ-2ΡΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 112: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 112: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023»
Ημ/νια: 19/07/2022 13:27:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΜΔΩ1Ζ-ΨΟ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Γλύφας για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ.Παπακωνσταντίνου Θωμά στην Κοινότητα Γλύφας

Θέμα: Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Γλύφας για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων για το κατάστημα του κ.Παπακωνσταντίνου Θωμά στην Κοινότητα Γλύφας
Ημ/νια: 19/07/2022 10:24:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΟΦΩ1Ζ-Μ74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet για internet back up για το διάστημα από 04/06/22 έως 03/07/2022

Θέμα: Συνδρομές Internet για internet back up για το διάστημα από 04/06/22 έως 03/07/2022
Ημ/νια: 19/07/2022 09:17:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΝ1Ω1Ζ-0Θ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά Τέλη από 23/04/22 έως 22/06/2022 για τον αριθμό σύνδεσης 2238061011

Θέμα: Τηλεφωνικά Τέλη από 23/04/22 έως 22/06/2022 για τον αριθμό σύνδεσης 2238061011
Ημ/νια: 19/07/2022 09:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΟ1Ω1Ζ-Α0Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 2238300944 από 01/06/2022 έως 30/06/2022

Θέμα: Συνδρομές Internet για τον αριθμό σύνδεσης 2238300944 από 01/06/2022 έως 30/06/2022
Ημ/νια: 19/07/2022 08:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΗΥΩ1Ζ-ΣΜΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά Τέλη από 23/04/22 έως 22/06/2022 για τον αριθμό σύνδεσης 2238061011

Θέμα: Τηλεφωνικά Τέλη από 23/04/22 έως 22/06/2022 για τον αριθμό σύνδεσης 2238061011
Ημ/νια: 18/07/2022 14:36:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ0ΛΩ1Ζ-Χ2Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Πελασγίας για το χρονικό διάστημα από 01-05-2022 έως 30-06-2022

Θέμα: Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Πελασγίας για το χρονικό διάστημα από 01-05-2022 έως 30-06-2022
Ημ/νια: 18/07/2022 13:43:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9351Ω1Ζ-839
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/07/2022 10:16:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5ΧΨΩ1Ζ-Π77
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

μειωση κρατησεων

Θέμα: μειωση κρατησεων
Ημ/νια: 15/07/2022 14:02:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΕΓΩ1Ζ-ΓΝΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παρεμβάσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου). Χρηματοδότηση: Αγροτική Αναπτυξη της Ελλάδας 2014-2020"

Θέμα: Παρεμβάσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου). Χρηματοδότηση: Αγροτική Αναπτυξη της Ελλάδας 2014-2020"
Ημ/νια: 15/07/2022 12:52:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ7ΤΩ1Ζ-0ΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 182/2022 για το υποέργο 2 «Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου» της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Στυλίδας»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 182/2022 για το υποέργο 2 «Εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στο δάσος Λογγιτσίου» της πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών στον Δήμο Στυλίδας»
Ημ/νια: 15/07/2022 12:36:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ1ΧΩ1Ζ-3Γ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» (ΕΣΗΔΗΣ: 189938)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» (ΕΣΗΔΗΣ: 189938)"
Ημ/νια: 15/07/2022 12:16:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΑΚΩ1Ζ-ΣΓΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 3ου και τελικού λογαριασμού "Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Στυλίδας" (συνεχιζόμενο)

Θέμα: Εξόφληση 3ου και τελικού λογαριασμού "Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Στυλίδας" (συνεχιζόμενο)
Ημ/νια: 14/07/2022 11:39:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ9ΧΩ1Ζ-ΚΕ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες