Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 13/12/2023 11:16:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΞ9Ω1Ζ-Φ7Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά φαρμακείου

Θέμα: Υλικά φαρμακείου
Ημ/νια: 12/12/2023 12:39:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ3ΜΩ1Ζ-Θ2Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940)

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940)
Ημ/νια: 12/12/2023 10:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΡΤΩ1Ζ-ΩΟΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις (Επιστροφή ποσού παράβασης ΚΟΚ λόγω λάθους στον τρόπο εξόφλησης)

Θέμα: Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις (Επιστροφή ποσού παράβασης ΚΟΚ λόγω λάθους στον τρόπο εξόφλησης)
Ημ/νια: 12/12/2023 07:49:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΨΧΩ1Ζ-ΑΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 17: Γνωμοδότηση περί κατασκευής και λειτουργίας έργου.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 17: Γνωμοδότηση περί κατασκευής και λειτουργίας έργου.
Ημ/νια: 11/12/2023 15:46:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΒΣΩ1Ζ-ΝΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 16: Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 16: Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε. Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 11/12/2023 15:01:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΦΙΩ1Ζ-6ΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Στυλίδας»
Ημ/νια: 11/12/2023 14:32:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΛΛΩ1Ζ-ΝΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 11/12/2023 14:28:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΣ0Ω1Ζ-ΑΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση λογαριασμού Νοεμβρίου 2023

Θέμα: Εξόφληση λογαριασμού Νοεμβρίου 2023
Ημ/νια: 11/12/2023 14:27:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΩΜΩ1Ζ-2ΦΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 196: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και συμβολαιογράφου καθορισμός αμοιβής».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 196: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και συμβολαιογράφου καθορισμός αμοιβής».
Ημ/νια: 11/12/2023 14:22:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΤ8Ω1Ζ-ΖΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 11/12/2023 13:59:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛ05Ω1Ζ-8ΑΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 195:«Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 195:«Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής ».
Ημ/νια: 11/12/2023 13:56:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΣΞΩ1Ζ-ΟΦΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 11/12/2023 13:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΡ0Ω1Ζ-ΣΝΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Χρεολύσιο δόσης μηνός Δεκεμβρίου 2023 για την αποπληρωμή δανείου πρώην Δήμου Εχιναίων)

Θέμα: Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Χρεολύσιο δόσης μηνός Δεκεμβρίου 2023 για την αποπληρωμή δανείου πρώην Δήμου Εχιναίων)
Ημ/νια: 11/12/2023 13:34:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΩΠΩ1Ζ-Φ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 194: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής ».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 194: «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής ».
Ημ/νια: 11/12/2023 13:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΚΥΩ1Ζ-1ΙΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Όχημα ΚΗΙ 5954)

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (Όχημα ΚΗΙ 5954)
Ημ/νια: 08/12/2023 14:28:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΚΕΩ1Ζ-6ΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΙ 5954)

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΙ 5954)
Ημ/νια: 08/12/2023 14:16:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΝΣΩ1Ζ-ΚΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων

Θέμα: Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων
Ημ/νια: 08/12/2023 12:27:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΠΤΩ1Ζ-4ΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Ημ/νια: 08/12/2023 12:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΧΤΩ1Ζ-ΩΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταεριο) για δικές τους υπηρεσίες

Θέμα: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταεριο) για δικές τους υπηρεσίες
Ημ/νια: 08/12/2023 12:25:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΨΘΩ1Ζ-3ΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness