Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2766 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2766 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 26/07/2022 13:41:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Τ5Ω1Ζ-6Υ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθ.ΚΗΙ 5933 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθ.ΚΗΙ 5933 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 26/07/2022 13:39:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ2ΟΩ1Ζ-ΡΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή υπ' αριθ. ΒΙΒ 2084 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή υπ' αριθ. ΒΙΒ 2084 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 26/07/2022 13:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ42Ω1Ζ-0ΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια θαμνοκοπτικού μηχανήματος

Θέμα: Προμήθεια θαμνοκοπτικού μηχανήματος
Ημ/νια: 26/07/2022 13:36:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Χ2ΝΩ1Ζ-Σ9Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Στυλίδας»
Ημ/νια: 25/07/2022 09:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ5ΝΩ1Ζ-ΤΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ιστών»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ιστών»
Ημ/νια: 22/07/2022 11:03:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΖΖΩ1Ζ-ΜΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Ημ/νια: 22/07/2022 10:35:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΘΔΩ1Ζ-ΛΤΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ

Θέμα: Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ
Ημ/νια: 21/07/2022 14:48:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ63Ω1Ζ-Ε7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση: ΠΔΕ
Ημ/νια: 21/07/2022 14:46:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΜΠΩ1Ζ-ΧΛ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακού Σταθμού

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακού Σταθμού
Ημ/νια: 21/07/2022 14:45:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΗΗΩ1Ζ-Φ7Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης

Θέμα: Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης
Ημ/νια: 21/07/2022 14:43:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Λ7Ω1Ζ-Ε47
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 21/07/2022 14:42:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΚΞΩ1Ζ-173
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 191/2022 για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», «Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακού Σταθμού», «Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης» και «Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού εκτύπωσης...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 191/2022 για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων», «Προμήθεια γραφικής ύλης Βρεφονηπιακού Σταθμού», «Προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης» και «Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού εκτύπωσης Κέντρου Κοινότητας»
Ημ/νια: 21/07/2022 14:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧ7ΔΩ1Ζ-13Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απόφραξη φρεατίων ακαθάρτων»

Θέμα: Aπ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απόφραξη φρεατίων ακαθάρτων»
Ημ/νια: 21/07/2022 13:52:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΓΚΩ1Ζ-ΗΑ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων

Θέμα: Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων
Ημ/νια: 21/07/2022 08:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΔΥΩ1Ζ-7ΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 116: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 116: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ»
Ημ/νια: 20/07/2022 14:32:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΑΓΩ1Ζ-ΩΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 115: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 115: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ»
Ημ/νια: 20/07/2022 14:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΝΧΩ1Ζ-8ΡΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων»
Ημ/νια: 20/07/2022 13:21:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΛ1Ω1Ζ-ΧΞΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης – ψύξης κτιριακών εγκαταστάσεων»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης – ψύξης κτιριακών εγκαταστάσεων»
Ημ/νια: 20/07/2022 12:25:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΚΥΩ1Ζ-9ΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 20/07/2022 12:23:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Τ2Ω1Ζ-ΟΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness