Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 29/12/2023 10:14:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 625ΘΩ1Ζ-ΔΒΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1208

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1208
Ημ/νια: 29/12/2023 09:51:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΤ4Ω1Ζ-ΕΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 957

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Α.Ε.Π.Π. (παρ.3 άρθρου 350 του Ν.4412/2016) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 957
Ημ/νια: 29/12/2023 09:47:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ3ΠΩ1Ζ-9Β0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1212

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 1212
Ημ/νια: 29/12/2023 09:27:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ2ΦΩ1Ζ-0Ρ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 28/12/2023 14:35:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΔΡΩ1Ζ-ΝΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Ενημέρωση συστήματος υδρομέτρων της Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 28/12/2023 14:30:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΥΙΩ1Ζ-ΛΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου
Ημ/νια: 28/12/2023 14:25:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΗΤΩ1Ζ-ΑΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο χώρο ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο χώρο ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας
Ημ/νια: 28/12/2023 14:07:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΖΖΩ1Ζ-826
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ

Θέμα: Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ
Ημ/νια: 28/12/2023 13:17:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΘ2Ω1Ζ-0ΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταορικών μέσων (Όχημα ΚΗΗ 2792)

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταορικών μέσων (Όχημα ΚΗΗ 2792)
Ημ/νια: 28/12/2023 13:10:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ089Ω1Ζ-Ψ5Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΗ 2792)

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων (Όχημα ΚΗΗ 2792)
Ημ/νια: 28/12/2023 12:45:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΝ4Ω1Ζ-0Μ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων 2024»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανείων 2024»
Ημ/νια: 28/12/2023 12:37:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο57Ω1Ζ-ΔΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή της ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών του έργου «Συντήρηση-Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας» με ανάδοχο την ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Θέμα: Αποδοχή της ειδικής Δήλωσης Διακοπής εργασιών του έργου «Συντήρηση-Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας» με ανάδοχο την ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.
Ημ/νια: 28/12/2023 12:37:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΦΑΩ1Ζ-Ζ7Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα Δ.Δ. Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας, Ραχών»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στα Δ.Δ. Πελασγίας, Αγίας Μαρίνας, Ραχών»
Ημ/νια: 28/12/2023 12:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ3ΛΩ1Ζ-8ΗΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση - επισκευή αντλιοστασίων
Ημ/νια: 27/12/2023 14:36:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΖΧΩ1Ζ-486
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου 399/2023 περί "Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Στυλίδας»"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 399/2023 περί "Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Στυλίδας»"
Ημ/νια: 27/12/2023 13:57:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΨΠΩ1Ζ-Α1Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 16/10/2023 έως 15/12/2023

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 16/10/2023 έως 15/12/2023
Ημ/νια: 27/12/2023 13:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι9ΥΩ1Ζ-ΘΔΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Δόση Δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών & δανείων και την κίνηση ΜΙΣΘAY 287

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Δόση Δανείου Ταμείου Παρακαταθηκών & δανείων και την κίνηση ΜΙΣΘAY 287
Ημ/νια: 27/12/2023 11:47:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ8ΣΩ1Ζ-ΟΜ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 1248

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 1248
Ημ/νια: 27/12/2023 11:46:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΜΕΩ1Ζ-ΚΝ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 285

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 285
Ημ/νια: 27/12/2023 11:44:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΠΨΩ1Ζ-Δ3Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness