Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Αύγουστο έτους 2022

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Αύγουστο έτους 2022
Ημ/νια: 01/08/2022 13:32:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 974ΦΩ1Ζ-7Ε2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2022.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΤΟΥΣ 2022.
Ημ/νια: 01/08/2022 13:27:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΒ8Ω1Ζ-ΠΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του Δήμου ΜΙΡ1528

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του Δήμου ΜΙΡ1528
Ημ/νια: 01/08/2022 13:06:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω23ΨΩ1Ζ-ΚΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών για το υπ' αριθ.ΚΗΙ 1315 αυτοκίνητο του δήμου

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών για το υπ' αριθ.ΚΗΙ 1315 αυτοκίνητο του δήμου
Ημ/νια: 01/08/2022 13:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΨ4Ω1Ζ-7Χ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών για το υπ' αριθ.ΚΗΗ 2780 αυτοκίνητο του δήμου

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών για το υπ' αριθ.ΚΗΗ 2780 αυτοκίνητο του δήμου
Ημ/νια: 01/08/2022 12:46:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΝΛΩ1Ζ-312
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 20: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 20: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας».
Ημ/νια: 29/07/2022 14:22:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ1ΩΩ1Ζ-ΞΙΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 19: «Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 7183/20-07-2022 αιτήσεως της κ. Καγιάρα Θεοδώρας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση τάφου του θανόντος πατρός της Καγιάρα Κωνσταντίνου, για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 19: «Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 7183/20-07-2022 αιτήσεως της κ. Καγιάρα Θεοδώρας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση τάφου του θανόντος πατρός της Καγιάρα Κωνσταντίνου, για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών».
Ημ/νια: 29/07/2022 13:45:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ38ΗΩ1Ζ-ΘΝ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 18: «Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί αιτήσεως της κας Δουβλέκα Λαμπρινής του Βασιλείου (αρ. πρωτ. αιτ. 886/02-02-2022)».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 18: «Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης επί αιτήσεως της κας Δουβλέκα Λαμπρινής του Βασιλείου (αρ. πρωτ. αιτ. 886/02-02-2022)».
Ημ/νια: 29/07/2022 13:14:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι02Ω1Ζ-26Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 17: Γνωμοδότηση για κατασκευή πλωτού Φωτοβολταϊκού σταθμού στη Κοινότητα Γλύφας.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 17: Γνωμοδότηση για κατασκευή πλωτού Φωτοβολταϊκού σταθμού στη Κοινότητα Γλύφας.
Ημ/νια: 29/07/2022 12:35:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΚΤΩ1Ζ-ΒΛ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 16: Γνωμοδότηση για κατασκευή πλωτού Φωτοβολταϊκού σταθμού στη Κοινότητα Βαθυκοίλου.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 16: Γνωμοδότηση για κατασκευή πλωτού Φωτοβολταϊκού σταθμού στη Κοινότητα Βαθυκοίλου.
Ημ/νια: 29/07/2022 12:16:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΚΜΩ1Ζ-ΘΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 124:Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 124:Εξειδίκευση πίστωσης για την παράθεση γευμάτων σε αντιπροσωπείες και επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 29/07/2022 11:33:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΝΛΩ1Ζ-ΒΡΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 123: Έγκριση μελετών, έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 123: Έγκριση μελετών, έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Στυλίδας» στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
Ημ/νια: 29/07/2022 09:58:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΡΗΩ1Ζ-3ΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14) & ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών

Θέμα: Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14) & ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών
Ημ/νια: 29/07/2022 09:48:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΝΜΩ1Ζ-Ζ9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 202/2022 για το έργο με τίτλο «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής Έκθεσης στον Αχινό Δήμου Στυλίδας)»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 202/2022 για το έργο με τίτλο «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής Έκθεσης στον Αχινό Δήμου Στυλίδας)»
Ημ/νια: 29/07/2022 08:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΧΤΩ1Ζ-Α9Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Ημ/νια: 28/07/2022 14:34:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΙΗΩ1Ζ-ΔΟΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού»

Θέμα: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού»
Ημ/νια: 28/07/2022 13:17:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΤΤΩ1Ζ-Δ2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 1: Ψηφιακή διαδραστική έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - ΑΤ 14 & Δημοτικοί πόροι

Θέμα: Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 1: Ψηφιακή διαδραστική έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - ΑΤ 14 & Δημοτικοί πόροι
Ημ/νια: 27/07/2022 14:24:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΠΞΩ1Ζ-ΧΓΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 200/2022 για την υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 1: Ψηφιακή διαδραστική έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας)»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 200/2022 για την υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 1: Ψηφιακή διαδραστική έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Στυλίδας)»
Ημ/νια: 27/07/2022 14:15:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΦ5Ω1Ζ-Ε17
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση του υπ' αριθ. ΚΗΙ 1360 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση του υπ' αριθ. ΚΗΙ 1360 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 26/07/2022 13:44:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΨΖΩ1Ζ-62Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2766 αυτοκινήτου του δήμου

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2766 αυτοκινήτου του δήμου
Ημ/νια: 26/07/2022 13:42:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ0ΜΩ1Ζ-ΡΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness