Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη από 08/09/2022 έως 07/11/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη από 08/09/2022 έως 07/11/2022
Ημ/νια: 28/11/2022 12:19:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΟΤΩ1Ζ-ΓΛΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στην τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας περιόδου 27/11/22-26/12/22

Θέμα: Μίσθωση πρώην στρατοπέδου στην τοποθεσία "Ανδρόπουλος" Δήμου Στυλίδας περιόδου 27/11/22-26/12/22
Ημ/νια: 28/11/2022 11:50:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΘΧΩ1Ζ-1Δ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Internet Backup από 04/10/2022 έως 03/11/2022.

Θέμα: Internet Backup από 04/10/2022 έως 03/11/2022.
Ημ/νια: 28/11/2022 11:43:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΗΖΩ1Ζ-Ω94
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 28/11/2022 11:06:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΩΝΩ1Ζ-ΙΑ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 28/11/2022 11:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ47Ω1Ζ-ΛΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 206:« ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 206:« ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Ημ/νια: 25/11/2022 15:26:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΔΕΩ1Ζ-Ο3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 205: Προμήθεια κάρτας GSM Internet για την κάλυψη υπηρεσίας παροχής δωρεάν ασύρματου Wi-fi στη Νέα Σπαρτιά.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 205: Προμήθεια κάρτας GSM Internet για την κάλυψη υπηρεσίας παροχής δωρεάν ασύρματου Wi-fi στη Νέα Σπαρτιά.
Ημ/νια: 25/11/2022 14:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ7ΙΩ1Ζ-ΚΥ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 25/11/2022 09:09:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΚΝΩ1Ζ-992
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 307/2022 για τη δαπάνη με τίτλο "Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 307/2022 για τη δαπάνη με τίτλο "Περισυλλογή και επανένταξη αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας"
Ημ/νια: 25/11/2022 08:59:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨ5Ω1Ζ-Ι39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 1117

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 1117
Ημ/νια: 25/11/2022 08:57:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΠΝΩ1Ζ-ΟΡ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Παρακ/ση Εισφ.Αλληλεγγύης και την κίνηση ΜΙΣΘAY 286

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Παρακ/ση Εισφ.Αλληλεγγύης και την κίνηση ΜΙΣΘAY 286
Ημ/νια: 25/11/2022 08:56:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ719Ω1Ζ-ΧΒΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 286

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 286
Ημ/νια: 25/11/2022 08:54:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΡ8Ω1Ζ-ΣΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 286

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 286
Ημ/νια: 25/11/2022 08:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΚ7Ω1Ζ-Ξ1Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 276

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 276
Ημ/νια: 25/11/2022 08:51:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΖΣΩ1Ζ-37Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 276

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.Φ.Ε.Φ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 276
Ημ/νια: 25/11/2022 08:49:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΦΝΩ1Ζ-Π1Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 1081

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και την κίνηση ΕΞΜ-ΧΕ 1081
Ημ/νια: 25/11/2022 08:48:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΚΔΩ1Ζ-ΥΗΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή νομικών υπηρεσιών για:Αμοιβή που αφορά στην 35/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Παροχή νομικών υπηρεσιών για:Αμοιβή που αφορά στην 35/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 24/11/2022 11:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΠΗΩ1Ζ-5Κ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων του Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο)

Θέμα: Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων του Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο)
Ημ/νια: 24/11/2022 11:08:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΙΓΩ1Ζ-ΥΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παράσταση -Υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Εφετείου Λαμιας σε υπόθεση που αφορά έφεση της Αμαλίας Μπούρχα κατά του Δ.Στυλίδας.

Θέμα: Παράσταση -Υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Εφετείου Λαμιας σε υπόθεση που αφορά έφεση της Αμαλίας Μπούρχα κατά του Δ.Στυλίδας.
Ημ/νια: 24/11/2022 10:37:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΥ9Ω1Ζ-ΦΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη για το διάστημα από 16/09/2022 έως 15/11/2022

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη για το διάστημα από 16/09/2022 έως 15/11/2022
Ημ/νια: 24/11/2022 09:19:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΓΟΩ1Ζ-ΠΛΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες